SylabUZ

Fizyka / Fizyka komputerowa
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza matematyczna I Wykład (60/-), Ćwiczenia (60/-) 9 Tak Nie
Astronomia Wykład (30/-) 2 Nie Nie

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykład (4/-) 0 Nie Nie
Metody algebraiczne i geometryczne w fizyce Wykład (30/-), Ćwiczenia (45/-) 6 Tak Nie
Podstawy fizyki I - Mechanika Wykład (45/-), Ćwiczenia (45/-) 8 Tak Nie
Pracownia komputerowa I - technologie informacyjne Laboratorium (45/-) 3 Nie Nie
Teoria pomiarów Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Wstęp do fizyki i matematyki wyższej Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza matematyczna II Wykład (30/-), Ćwiczenia (45/-) 5 Tak Nie
Grafika komputerowa Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Instrumenty astronomiczne Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Kultura języka Wykład (30/-) 3 Nie Nie
Podstawy fizyki II - Termodynamika Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Podstawy programowania Wykład (30/-), Laboratorium (45/-) 5 Tak Nie
Pracownia fizyczna I - Mechanika, termodynamika Laboratorium (45/-) 4 Nie Nie
Pracownia komputerowa II Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 1 Nie Nie
Specjalność - astrofizyka komputerowa
Instrumenty astronomiczne Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Metody matematyczne fizyki Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Metody numeryczne Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Podstawy fizyki III - Elektryczność i magnetyzm Wykład (30/-), Ćwiczenia (45/-) 7 Tak Nie
Pracownia fizyczna I - Elektryczność i magnetyzm Laboratorium (45/-) 4 Nie Nie
Programowanie obiektowe Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Specjalność - astrofizyka komputerowa
Elementy astronomii sferycznej i astrometrii Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Wstęp do mechaniki nieba i System słoneczny Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Algorytmy i struktury danych Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Analiza danych pomiarowych Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Bazy danych Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Mechanika klasyczna i relatywistyczna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna Wykład (30/-), Ćwiczenia (45/-) 6 Tak Nie
Pracownia fizyczna I - Optyka, Fizyka wspólczesna Laboratorium (45/-) 4 Nie Nie
Specjalność - astrofizyka komputerowa
Fizyka gwiazd i materii rozproszonej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Metody obserwacji i analiza danych w astrofizyce obserwacyjnej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Fizyka przejść fazowych Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Język Python w obliczeniach numerycznych Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo pracy ergonomia Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Podstawy fizyki kwantowej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Praktyka zawodowa Praktyka (60/-) 5 Nie Nie
Zaawansowane metody programowania Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Specjalność - astrofizyka komputerowa
Astrofizyka plazmowa Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Obliczenia naukowe i metody numeryczne Ćwiczenia (45/-) 3 Nie Nie
Wstęp do analizy astrofizycznych ciągów czasowych Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Elektrodynamika Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Metodologia nauk przyrodniczych Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Praca licencjacka Ćwiczenia (0/-) 6 Nie Nie
Seminarium licencjackie Seminarium (30/-) 5 Nie Nie
Wstęp do symulacji komputerowych Wykład (30/-), Laboratorium (45/-) 7 Nie Nie
Wykład monograficzny Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Specjalność - astrofizyka komputerowa
Metody obserwacji i analiza danych w astrofizyce obserwacyjnej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Tak
Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Wstęp do astrofizyki obiektów zwartych Wykład (30/-) 2 Tak Nie

Wykład monograficzny - Radioastronomia

Wykład (30/-) 4 Tak Nie