SylabUZ

Logistyka
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Automatyczna identyfikacja w łańcuchu dostaw Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Ekonomika transportu Wykład i ćwiczenia (-/12) 2 Nie Nie
Podstawy logistyki Wykład i ćwiczenia (-/12) 2 Nie Nie
Prawo w logistyce Wykład (-/6) 1 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (-/10) 1 Nie Nie
Sieci logistyczne Ćwiczenia (-/16) 2 Nie Nie
Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie Wykład (-/10) 2 Nie Nie
Zarządzanie logistyczne Wykład i ćwiczenia (-/12) 2 Nie Nie
Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład i ćwiczenia (-/12) 2 Nie Nie
Zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie Wykład i ćwiczenia (-/12) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Gospodarka magazynowa Wykład (-/14) 2 Nie Nie
Infrastruktura transportu Laboratorium (-/6) 1 Nie Nie
Laboratorium magazynowe Laboratorium (-/14) 2 Nie Nie
Menedżer w procesie zarządzania przedsiębiostwem Wykład (-/8) 1 Nie Nie
Projektowanie systemów logistycznych Laboratorium (-/12) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (-/10) 1 Nie Nie
Systemy informatyczne w logistyce Laboratorium (-/16) 2 Nie Nie
Zarządzanie strategiczne Wykład i ćwiczenia (-/12) 2 Nie Nie