SylabUZ

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2019/2020)


Lista przedmiotów oferowanych
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny

Diagnoza funkcjonalna osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Nauk Społecznych)

Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie

Dydaktyka specjalna (Wydział Nauk Społecznych)

Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/15), Ćwiczenia (-/20) 5 Tak Nie
Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie

Elementy pedagogiki leczniczej (Wydział Nauk Społecznych)

Wykład (-/10) 2 Nie Nie
Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/15) 3 Nie Nie
Metody terapii i wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/10) 3 Nie Nie

Metody terapii opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy (Wydział Nauk Społecznych)

Ćwiczenia (-/10) 3 Nie Nie

Metody terapii uzależnień (Wydział Nauk Społecznych)

Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie

Metodyka nauczania i wychowania osób z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Nauk Społecznych)

Ćwiczenia (-/15) 3 Nie Nie

Metodyka nauczania początkowego w szkole specjalnej (Wydział Nauk Społecznych)

Ćwiczenia (-/15) 3 Nie Nie

Metodyka pracy w inetrnacie i innych placówkach rehabilitacyjnych (Wydział Nauk Społecznych)

Ćwiczenia (-/10) 3 Nie Nie

Modele i metody badań osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Nauk Społecznych)

Wykład (-/10) 2 Nie Nie
Pedagogika specjalna (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 4 Tak Nie

Podstawy neurologii i psychiatrii dziecięcej (Wydział Nauk Społecznych)

Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Podstawy psychologii rozwoju (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/15) 3 Nie Nie

Praktyka (Wydział Nauk Społecznych)

Praktyka (-/120) 10 Nie Nie
Techniki multimedialne w edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Nauk Społecznych) Laboratorium (-/5) 1 Nie Nie
Terapia muzyką i tańcem (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Terapia trudności w czytaniu i pisaniu (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Nauk Społecznych)

Wykład (-/10) 2 Nie Nie

Wykład monograficzny: Agresja dzieci i młodzieży (Wydział Nauk Społecznych)

Wykład (-/5) 1 Nie Nie