SylabUZ

Biologia
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2022/2023)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Szkolenie BHP Szkolenie BHP (4/-) 0 Nie Nie
Moduł przedmiotów ogólnych
Bioetyka Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Botanika ogólna Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Chemia ogólna i nieorganiczna Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Cytologia, histologia i embriologia Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Podstawy analizy danych biologicznych Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Podstawy ergonomii Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Prakseologia Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Zoologia bezkręgowców Wykład (30/-), Laboratorium (45/-) 7 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biologia medyczna
Praktyka zawodowa śródroczna 1 Praktyka (30/-) 1 Nie Nie
Rośliny lecznicze i trujące Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Techniki mikroskopowania Laboratorium (15/-) 1 Nie Nie
Zwierzęta jadowite i trujące Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Biologia nauczycielska
Praktyka zawodowa śródroczna Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Psychologia Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Warsztaty psychologiczne Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Moduł przedmiotów ogólnych
Botanika systematyczna Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Chemia organiczna Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Ćwiczenia terenowe z botaniki Ćwiczenia (25/-) 2 Nie Nie
Ćwiczenia terenowe z zoologii bezkręgowców Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Ćwiczenia terenowe z zoologii kręgowców Ćwiczenia (25/-) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Zoologia kręgowców Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biologia medyczna
Parazytologia medyczna Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Podstawowe metody detekcji molekularnej Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do antropologii Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Biologia nauczycielska
Pedagogika Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Podstawy dydaktyki Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Śródroczna praktyka zawodowa pedagogiczno-psychologiczna Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Warsztaty pedagogiczne Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Moduł przedmiotów ogólnych
Biochemia Wykład (30/-), Laboratorium (45/-) 7 Tak Nie
Biofizyka Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Ekologia ogólna Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Fizjologia zwierząt Wykład (30/-), Laboratorium (45/-) 7 Tak Nie
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biologia medyczna
Biomedyczne bazy danych Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Hodowle komórkowe Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Praktyka zawodowa ciągła Praktyka (90/-) 3 Nie Nie
Toksyny roślinne i grzybowe Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Biologia nauczycielska
Dydaktyka biologii 1 Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Eksperyment biologiczny w praktyce szkolnej Laboratorium (15/-) 1 Nie Nie
Emisja głosu Ćwiczenia (15/-) 1 Nie Nie
Zajęcia terenowe w nauczaniu biologii Ćwiczenia (30/-) 1 Nie Nie
Moduł przedmiotów ogólnych
Anatomia funkcjonalna człowieka Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Cytofizjologia Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Ćwiczenia terenowe z ekologii Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Fizjologia roślin Wykład (30/-), Laboratorium (45/-) 7 Tak Nie
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Mikrobiologia z immunologią Wykład (30/-), Laboratorium (45/-) 7 Tak Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biologia medyczna
Choroby genetyczne człowieka Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Diagnostyka mikrobiologiczna Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Ekofizjologia Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Podstawy biochemii klinicznej Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Podstawy enzymologii Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Praktyka zawodowa śródroczna 2 Praktyka (30/-) 1 Nie Nie
Biologia nauczycielska
Dydaktyka biologii 2 Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Edukacja prozdrowotna z elementami zasad zdrowego odżywiania Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Hydrobiologia Laboratorium (15/-) 1 Nie Nie
Metoda projektu w nauczaniu biologii Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Podstawy biotechnologii Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Praktyka zawodowa w szkole podstawowej Praktyka (60/-) 4 Nie Nie
Moduł przedmiotów ogólnych
Biostatystyka Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Genetyka Wykład (30/-), Laboratorium (45/-) 7 Tak Nie
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Ochrona przyrody Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (30/-) 6 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biologia medyczna
Analiza danych biomedycznych Laboratorium (15/-) 1 Nie Nie
Bioindykacja skażeń środowiska Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Podstawy prawne organizacji laboratorium Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Promocja i ochrona zdrowia Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Biologia nauczycielska
Choroby genetyczne człowieka Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Dendrologia Ćwiczenia (15/-) 1 Nie Nie
Moduł przedmiotów ogólnych
Ewolucjonizm Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Fizjologia człowieka Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Tak Nie
Ochrona środowiska Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Ochrona własności intelektualnej Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (30/-) 7 Nie Nie