SylabUZ

Logistyka / Logistyka miejska
pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ekonomia Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Ekonomika transportu Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Historia gospodarcza Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Matematyka 1 Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Podstawy logistyki Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Podstawy prawa Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Towaroznawstwo Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Zarządzanie i przedsiębiorczość Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ekologistyka Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Fizyka Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Matematyka 2 Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie

Przedmiot ogólnouczelniany

Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Technologie informacyjne Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Zarządzanie produkcją i usługami Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Badania marketingowe Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Badania operacyjne w logistyce Wykład (30/18), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Grafika inżynierska Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Tak
Język obcy I Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Marketing Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Projektowanie infrastruktury logistycznej Wykład (30/18), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Rachunkowość i finanse Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Statystyka Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Systemy informatyczne w logistyce Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Techniki CAD Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Zarządzanie projektami Wykład (30/18), Projekt (30/18) 4 Tak Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Controlling logistyczny Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Ekologiczna ocena wyrobów Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Ekonomia menedżerska Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Inżynieria systemów i analiza systemowa Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Język obcy II Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Logistyka dystrybucji Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Tak Nie
Logistyka zaopatrzenia i produkcji Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Tak Nie
Praktyka zawodowa Praktyka (160/160) 6 Nie Nie
Projektowanie procesów Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Projektowanie systemów logistycznych Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Symulacja procesów logistycznych Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Zarządzanie rozwojem zrównoważonym Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Automatyka i robotyka przemysłowa Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 4 Nie Nie
Język obcy III Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Lean manufacturing Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Logistyka odpadów komunalnych Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Logistyka regionalna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Marketing personalny Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Tak
Metody ilościowe w logistyce Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Tak
Proseminarium Proseminarium (30/30) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (30/30) 3 Nie Nie
Zarządzanie transportem miejskim Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Zarządzanie zasobami ludzkimi Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Zautomatyzowane systemy produkcyjne Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 4 Nie Tak
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Gospodarka magazynowa Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Inwestycje komunalne w zrównoważonym rozwoju lokalnym Wykład (15/9), Projekt (15/9) 4 Nie Tak
Język obcy IV Laboratorium (30/18) 3 Tak Nie
Logistyka zwrotna Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Ochrona własności intelektualnej Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Podstawy ekonometrii Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Prognozowanie gospodarcze Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Tak
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/60) 4 Nie Nie
Systemy informacji przestrzennej w administracji Wykład (15/9), Projekt (15/9) 4 Nie Nie
Zarządzanie inwestycjami komunalnymi Wykład (15/9), Projekt (15/9) 4 Nie Nie
Zarządzanie wiedzą Wykład (30/18) 2 Nie Tak
Zarządzanie zmianą Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza rynku Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Tak
Automatyczna identyfikacja w łańcuchach dostaw Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Tak Nie
Efektywność energetyczna w logistyce Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Giełdy elektroniczne dla logistyki Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Tak Tak
Obsługa klienta Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Praca dyplomowa Seminarium (0/0) 15 Nie Nie
Seminarium dyplomowe III Seminarium (60/60) 4 Nie Nie
Team building Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Usługi logistyczne Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Tak
Wykład monograficzny specjalnościowy Wykład (30/18) 1 Nie Nie