SylabUZ

Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Lista przedmiotów oferowanych
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Dydaktyka w ośrodkach resocjalizacyjnych (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/20) 2 Nie Nie
Elementy treningu zastępowania agresji (TZA) (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Warsztaty (-/20) 4 Nie Nie
Metody i techniki pracy z osobą niedostosowaną społecznie (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Warsztaty (-/20) 3 Nie Nie
Metody pracy terapeutycznej z rodziną (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/20) 2 Nie Nie
Metody pracy ze sprawcami i ofiarami przemocy (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Warsztaty (-/20) 3 Nie Nie
Niedostosowanie społeczne (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/5) 1 Nie Nie
Pedagogika społeczna (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/10) 1 Tak Nie
Podstawy profilaktyki i resocjalizacji (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/10) 2 Tak Nie
Prawne i etyczne podstawy funkcjonowania i wykonywania zawodu (etyka zawodowa) (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/10) 2 Tak Nie
Prawo rodzinne i opiekuńcze (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/10) 1 Nie Nie
Proces diagnostyczno-terapeutyczny. Obszary psychopatologii (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Profilaktyka i terapia uzależnień (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Psychologia sądowa i penitencjarna (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Warsztaty (-/20) 3 Nie Nie
Rozwojowo-terapeutyczne aspekty aktywności artystycznej (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Rozwój psychiczny człowieka: dynamika, czynniki kształtujące. Wieloczynnikowy, interakcyjny model powstawania zaburzeń rozwoju psychicznego (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Warsztaty (-/10) 3 Nie Nie
Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania. Mechanizmy zaburzeń psychosomatycznych. Klasyfikacje zaburzeń rozwoju (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/10) 2 Tak Nie
Seminarium (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Seminarium (-/10) 1 Nie Nie
Specyficzne zaburzenia rozwojowe umiejętności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia). Koncepcje specjalnych zaburzeń rozwoju (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Warsztaty (-/10) 3 Nie Nie
Teoretyczne koncepcje zachowań dewiacyjnych (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/10) 1 Nie Nie
Terapia zaburzeń psychicznych. Pogranicze wychowania i terapii (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Warsztaty (-/10) 3 Nie Nie
Trening komunikacji (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Warsztaty (-/20) 4 Nie Nie
Trening stylu pracy (osobowość terapeuty, profilaktyka) (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Warsztaty (-/10) 3 Nie Nie
Trening umiejętności prospołecznych (wola, empatia, podejmowanie decyzji, radzenie sobie ze stresem) (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Warsztaty (-/10) 3 Nie Nie
Wprowadzenie do seksuologii (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/15) 1 Tak Nie
Współczesne kwestie społeczne (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Współczesne problemy kryminologii (przestępczość jako styl życia) (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/20) 1 Tak Nie
Wykorzystanie elementów etyki społecznej w resocjalizacji (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Zaburzenia okresu dzieciństwa i dorastania (nerwice) (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/10) 1 Tak Nie