SylabUZ

Geoinformatyka i techniki satelitarne
pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Fizyka Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Grafika inżynierska Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Matematyka Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Podstawy geodezji Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Podstawy gospodarki nieruchomościami Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Podstawy programowania Wykład (15/9), Laboratorium (45/27) 5 Tak Nie
Prawo w geoinformacji Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
przedmiot wybieralny - sem.I
BHP i ergonomia Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Prawo autorskie Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Fizyka Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Geologia inżynierska i geomorfologia Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Geometria wykreślna Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Matematyka Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Podstawy geodezji Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Programowanie obiektowe i zaawansowane metody programowania Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Statystyka Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Inteligentne systemy transportowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Język obcy Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Języki skryptowe Wykład (15/9), Laboratorium (45/27) 5 Tak Nie
Matematyka Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Mechanika nieba i astronomia sferyczna Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Satelitarne techniki pomiarowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Systemy informacji o terenie Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Technologie informacyjne Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Wybrane zagadnienia z astronomii Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Geodynamika satelitarna Wykład (30/18) 2 Tak Nie
Język obcy Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Matematyka Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Modelowanie informacji o budynkach (BIM) Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Tak Nie
Praktyka zawodowa Praktyka (70/70) 4 Nie Nie
Programowanie aplikacji internetowych Laboratorium (60/36) 4 Nie Nie
Struktury i bazy danych Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/0) 0 Nie Nie
przedmiot wybieralny - sem. IV (A)
Algorytmy i techniki przetwarzania informacji Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Metody analizy danych Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
przedmiot wybieralny - sem. IV (B)
Degradacja materiałów w środowisku kosmicznym Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Ochrona radiacyjna satelitów Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Podstawy budownictwa Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Podstawy odwzorowań i wizualizacji kartograficznych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Sztuczne satelity Wykład (30/18) 3 Tak Nie
Techniki pozyskiwania danych obrazowych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/0) 0 Nie Nie
przedmiot wybieralny - sem. V (A)
Planowanie przestrzenne Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Plany miejscowe Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
przedmiot wybieralny - sem. V (B)
Wprowadzenie do wyceny nieruchomości Wykład (30/18), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Wycena nieruchomości zurbanizowanych Wykład (30/18), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
przedmiot wybieralny - sem. V (D)
Infrastruktura logistyczna Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Nowoczesne technologie pomiarów 3D Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Infrastruktura danych przestrzennych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Inteligentne bazy danych w budownictwie Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Język obcy Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Kataster nieruchomości Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Organizacja i zarządzanie projektami Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Podstawy odwzorowań i wizualizacji kartograficznych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Praktyka zawodowa Praktyka (70/70) 4 Nie Nie
Programowanie zagadnień geoinformacyjnych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
przedmiot wybieralny - sem. VI
Inteligentne miasta Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Sieci uzbrojenia terenu Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Oprogramowanie GIS Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Podstawy nawigacji satelitarnej Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 17 Nie Nie
Przedmiot ogólnouczelniany Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
przedmiot wybieralny - sem. VII
Historia budowy miast Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Modernizacja zespół zabudowy Wykład (15/9) 2 Nie Nie