SylabUZ

Neurologopedia
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Diagnoza i terapia neurologopedyczna osób dorosłych Wykład (-/30), Ćwiczenia (-/70) 8 Tak Nie
Diagnoza i terapia neurologopedyczna w okresie lingwalnym i postlingwalnym Wykład (-/20), Ćwiczenia (-/50) 6 Tak Nie
Diagnoza i terapia neurologopedyczna w okresie prelingwalnym Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/20) 3 Tak Nie
Neurologiczne podstawy zaburzeń mowy Wykład (-/5) 1 Tak Nie
Studium przypadku w neurologopedii Ćwiczenia (-/20) 6 Nie Nie
Wprowadzenie do neurologopedii Wykład (-/5) 1 Tak Nie
Zajęcia praktyczne Zajęcia praktyczne (-/40) 5 Nie Nie