SylabUZ

Filologia rosyjska
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2020/2021)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Fonetyka języka rosyjskiego Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Historia Rosji Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język rosyjski: kurs podręcznikowy Konwersatorium (150/-) 12 Nie Nie
Język starożytny: SCS Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Podstawy public relations Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Psychologia społeczna Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Socjologia ciała Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Wychowanie fizyczne I Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I Konwersatorium (120/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Egzamin (0/-) 12 Tak Nie
Wiedza o Rosji I Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Wstęp do językoznawstwa Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Wstęp do literaturoznawstwa Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Wychowanie fizyczne II Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Przedmiot do wyboru A
Przedmiot do wyboru: Język rosyjski w opisie służb miejskich Federacji Rosyjskiej Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Szlak Kolei Transyberyjskiej w języku rosyjskim Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Sztuka kulinarna w języku rosyjskim Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Spec. Język rosyjski w komunikacji zawodowej
Tłumaczenie praktyczne I Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wybrane aspekty przekładu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Spec. Translatoryka
Warsztaty tłumaczeniowe I Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do translatoryki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego I Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Historia literatury rosyjskiej od literatury staroruskiej do "szkoły naturalnej" Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-) 6 Nie Nie
Wiedza o Rosji II Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru B
Przedmiot do wyboru: Ćwiczenia gramatyczne Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Język rosyjski jako wykładnik kultury Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Leksykologia i frazeologia Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Łączliwość wyrazowa w języku rosyjskim Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Spec. Język rosyjski w komunikacji zawodowej
Język rosyjski w branży turystycznej I Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język rosyjski w przedsiębiorstwie Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Tłumaczenie praktyczne II Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Spec. Translatoryka
Korespondencja prywatna i urzędowa Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Tłumaczenie tekstów użytkowych Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Warsztaty tłumaczeniowe II Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego II Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Literatura realizmu rosyjskiego Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Praktyczna nauka języka rosyjskiego III Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Egzamin (0/-) 9 Tak Nie
Proseminarium Seminarium (30/-) 4 Nie Nie
Spec. Język rosyjski w komunikacji zawodowej
Język biznesu I Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Język rosyjski w branży turystycznej II Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przewodnik wycieczek w języku rosyjskim Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Spec. Translatoryka
Język rosyjski w sferze handlu i usług Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przekład tekstów medialnych i reklamowych Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Warsztaty tłumaczeniowe III Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Literatura rosyjska od początku modernizmu do Wojny Ojczyźnianej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Praca z tekstem naukowym Seminarium (30/-) 3 Nie Nie
Praktyczna nauka języka rosyjskiego IV Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Egzamin (0/-) 10 Tak Nie
Seminarium licencjackie I Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyoru C
Przedmiot do wyboru: Ćwiczenia gramatyczne Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Język rosyjski jako wykładnik kultury Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Komputerowa obróbka tekstu rosyjskiego Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Leksykologia i frazeologia Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Łączliwość wyrazowa w języku rosyjskim Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Spec. Język rosyjski w komunikacji zawodowej
Dokumentacja służbowa Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Język biznesu II Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Praktyka Praktyka (90/-) 3 Nie Nie
Spec. Translatoryka
Praktyka Praktyka (90/-) 3 Nie Nie
Przekład literacki Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Warsztaty tłumaczeniowe IV Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Historia języka rosyjskiego Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Literatura rosyjska od okresu powojnia do końca XX wieku Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Praktyczna nauka języka rosyjskiego V Konwersatorium (30/-) 4 Nie Nie
Seminarium licencjackie II Seminarium (30/-) 8 Nie Nie
Przedmiot do wyboru D
Przedmiot do wyboru: Język rosyjski dla służb mundurowych Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Język rosyjski w opisie służb miejskich Federacji Rosyjskiej Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Szlak Kolei Transyberyjskiej w języku rosyjskim Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Sztuka kulinarna w języku rosyjskim Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru E+F
Przedmiot do wyboru: Wybrane pola leksykalno-semantyczne języka rosyjskiego Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Zasady ortografii i interpunkcji rosyjskiej Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Zdrowy tryb życia w leksyce rosyjskojęzycznej Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie