SylabUZ

Filologia polska
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2020/2021)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Językoznawstwo ogólne Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 8 Tak Nie
Seminarium magisterskie (I) Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Teoria literatury Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Nie Nie
Tradycja kulturowa literatury Ćwiczenia (45/-) 5 Nie Nie
Translatorium tekstów specjalistycznych Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Warsztaty historycznojęzykowe Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Konteksty literatury i kultury do XVIII w. Ćwiczenia (45/-) 7 Tak Nie
Przedmiot społeczny:Komunikacja społeczna Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Seminarium magisterskie (II) Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Teoria literatury Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 10 Tak Nie
Dziennikarstwo Internetowe
Komunikacja w internecie Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Projektowanie i obsługa stron WWW Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Komunikacja Rozszerzonej Rzeczywistosci
Biologiczne uwarunkowania zachowań Wykład (30/-) 1 Nie Nie
Rzeczywistość rozszerzona w literaturze spekulatywnej Wykład (30/-) 5 Tak Nie
Nauczycielska
Pedagogika szkolna Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Psychologia wychowawcza Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Konteksty literatury i kultury XIX w. Ćwiczenia (45/-) 7 Tak Nie
Seminarium magisterskie (III) Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Stylistyka praktyczna Laboratorium (30/-) 5 Nie Nie
Współczesna krytyka i refleksja literaturoznawcza Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 6 Tak Nie
Dziennikarstwo Internetowe
Grafika komputerowa Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Język w internecie Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Komunikacja Rozszerzonej Rzeczywistosci
Komunikacja memowa Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Rozszerzona rzeczywistość Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Nauczycielska
Dydaktyka literatury i języka polskiego Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Praktyczna działalność nauczyciela wychowawcy Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Praktyka dydaktyczna - szkoła ponadpodstawowa Praktyka (60/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru
Przedmiot do wyboru: Aksjologiczny wymiar literatury Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Kresy w literaturze XIX i XX wieku Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru:Powieść kryminalna Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Konteksty literatury i kultury XX i XXI w. Ćwiczenia (45/-) 7 Tak Nie
Seminarium magisterskie (IV) Seminarium (30/-) 14 Nie Nie
Socjolingwistyka Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Dziennikarstwo Internetowe
Teoria i praktyka hipertekstu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Warsztaty dziennikarstwa internetowego Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Komunikacja Rozszerzonej Rzeczywistosci
CMC (Computer Mediated Communication) Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Popkultura w nowych mediach Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Nauczycielska
Dydaktyka literatury i języka polskiego Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Praktyka dydaktyczna - szkoła ponadpodstawowa Praktyka (60/-) 2 Nie Nie