SylabUZ

Kwalifikacje pedagogiczne
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2021/2022)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny

Podstawy dydaktyki

Wykład (-/15), Ćwiczenia (-/30) 2 Tak Nie

Podstawy pedagogiki

Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie

Przygotowanie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie

Psychologia rozwojowa

Ćwiczenia (-/30) 2 Nie Nie

Teoretyczne podstawy wychowania i kształcenia

Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie

Wybrane zagadnienia z psychologii

Wykład (-/15), Ćwiczenia (-/15) 2 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Dydaktyka przedmiotu Ćwiczenia (-/45) 3 Nie Nie
Emisja głosu Ćwiczenia (-/15) 1 Nie Nie
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Pedagogika specjalna Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie

Psychologia szkolna

Ćwiczenia (-/15) 1 Nie Nie

Psychologia uczenia się

Ćwiczenia (-/15) 1 Nie Nie

Wybrane zagadnienia z prawa i organizacji oświaty w Polsce

Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Dydaktyka przedmiotu Ćwiczenia (-/45) 3 Nie Nie
Elementy komunikacji interpersonalnej Ćwiczenia (-/15) 1 Nie Nie

Praca dydaktyczna z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Ćwiczenia (-/30) 2 Nie Nie

Praktyka pedagogiczna - dydaktyczna

Praktyka (-/120) 8 Nie Nie

Praktyka pedagogiczna - wychowawcza

Praktyka (-/30) 2 Nie Nie

Technologie informacyjne w pracy nauczyciela

Laboratorium (-/30) 2 Nie Nie