SylabUZ

Politologia / Politologia - 40 plus
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2021/2022)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Geopolityka Ćwiczenia (30/-) 7 Nie Nie
Historia instytucji politycznych Wykład (30/-) 6 Tak Nie
Język obcy nowożytny B2Plus Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Metodologia badań politologicznych Konwersatorium (30/-) 7 Nie Nie
Seminarium magisterskie Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Teoria polityki Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Wprowadzenie do politologii Ćwiczenia (30/-) 7 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Komunikowanie polityczne Ćwiczenia (30/-) 7 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: (A) Wyzwania i zagrożenia XXI wieku Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: (B) Mniejszości narodowe w polityce państwa Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Psychologia polityki Konwersatorium (30/-) 7 Tak Nie
Seminarium magisterskie Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Socjologia polityki Konwersatorium (30/-) 6 Nie Nie
specj. Managament w sektorze publicznym
Przywództwo i elity polityczne Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Zarządzanie publiczne Wykład (30/-) 3 Tak Nie
specj. Polityka bezpieczeństwa
Polityka bezpieczeństwa w systemie politycznym RP Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Prawo europejskie Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: (A) Religia a polityka Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: (B) Negocjacje polityczne Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot humanistyczny Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Ruchy społeczne Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Seminarium magisterskie Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Translatorium politologiczne Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
specj. Managament w sektorze publicznym
Finanse publiczne Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Kultura i etyka słuzby publicznej Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
specj. Polityka bezpieczeństwa
Polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Współczesne konflikty zbrojne Konwersatorium (30/-) 4 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Decydowanie polityczne Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Ekonomia polityczna Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: (A) Wojsko polskie w misjach pokojowych i stabilizacyjnych Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: (B) Kobiety w polityce Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium magisterskie Seminarium (30/-) 14 Tak Nie
specj. Managament w sektorze publicznym
Polityka publiczna Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Public relations Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
specj. Polityka bezpieczeństwa
Cyberbezpieczeństwo Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Zarządzanie kryzysowe Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie