SylabUZ

Biologia / Biologia nauczycielska
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2022/2023)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biologia wybranych grup roślin Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Tak Nie
Biologia wybranych grup zwierząt Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Tak Nie
Biotechnologia stosowana Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Fizjografia Polski Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 5 Tak Nie
Język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Metodologia nauk przyrodniczych Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Metody badań ekologicznych Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Metody statystyczne w biologii Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
Preparatyka biologiczna Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Szkolenie BHP Szkolenie BHP (4/-) 0 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ćwiczenia terenowe Ćwiczenia (60/-) 5 Nie Nie
Dydaktyka biologii 3 Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Ekologia biochemiczna Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Ekologia roślin z fitosocjologią Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Ekologia zwierząt Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Pracownia specjalizacyjna Laboratorium (60/-) 8 Nie Nie
Seminarium specjalizacyjne Seminarium (15/-) 3 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biogeografia Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Dydaktyka biologii 4 Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Ekologia behawioralna Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Pracownia specjalizacyjna Laboratorium (60/-) 8 Nie Nie
Praktyka zawodowa w szkole ponadpodstawowej Praktyka (60/-) 4 Nie Nie
Seminarium specjalizacyjne Seminarium (45/-) 4 Nie Nie
Ssaki Polski Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Tak Nie
Trening komunikacji interpersonalnej Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Antropologia Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Tak Nie
Biologiczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania zachowań ludzi Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Ekologia ewolucyjna Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Filozofia przyrody Wykład (10/-) 1 Nie Nie
Pracownia specjalizacyjna Laboratorium (60/-) 10 Nie Nie
Seminarium specjalizacyjne Seminarium (45/-) 9 Nie Nie