SylabUZ

Biotechnologia / Biotechnologia farmaceutyczna
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2022/2023)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza jakościowa i ilościowa produktów farmaceutycznych Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Biochemia białek Wykład (15/-), Laboratorium (20/-) 4 Nie Nie
Chemia farmaceutyczna Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Immunologia Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Mikrobiologia farmaceutyczna Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Podstawy biznesu Wykład (30/-) 3 Nie Nie
Preparatyka biologiczna Laboratorium (20/-) 2 Nie Nie
Szkolenie BHP Szkolenie BHP (4/-) 0 Nie Nie
Techniki znakowania cząstek biologicznych Wykład (15/-), Laboratorium (20/-) 5 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bioanalityka Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Endokrynologia Wykład (30/-) 2 Tak Nie
Farmakogenetyka Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Inżynieria genetyczna Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Metabolizm ksenobiotyków Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Nanotechnologie w medycynie i farmacji Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Pracownia magisterska Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Praktyka Praktyka (120/-) 6 Nie Nie
Projektowanie syntez organicznych Laboratorium (15/-) 1 Nie Nie
Seminarium magisterskie Seminarium (15/-) 3 Nie Nie
Zastosowanie bioinformatyki Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Farmakokinektyka Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Tak Nie
Farmakologia z toksykologią Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Hodowle komórkowe Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
Inżynieria białek farmaceutycznych Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Podstawy projektowania leków Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Pracownia magisterska Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Projektowanie i symulacje bioprocesów Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Seminarium magisterskie Seminarium (15/-) 4 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bioetyka Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Biomedyczne bazy danych Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Farmakognozja Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Leki biologiczne Wykład (15/-) 1 Tak Nie
Medycyna środowiskowa Wykład (25/-) 2 Nie Nie
Pracownia magisterska Laboratorium (30/-) 6 Nie Nie
Prawo farmaceutyczne Wykład (30/-) 2 Tak Nie
Seminarium magisterskie Seminarium (30/-) 11 Nie Nie
Zoonozy Laboratorium (15/-) 1 Nie Nie