SylabUZ

Biotechnologia
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2022/2023)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Szkolenie BHP Szkolenie BHP (4/-) 0 Nie Nie
Język obcy
Technologia informacyjna Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Moduł przedmiotów ogólnych
Chemia ogólna Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Ćwiczenia (15/-) 7 Tak Nie
Fizyka dla przyrodników Wykład (10/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Inżynieria bioprocesowa Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Matematyka dla przyrodników Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Podstawy biologii Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Podstawy biotechnologii Wykład (30/-) 3 Nie Nie
Prakseologia Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł przedmiotów ogólnych
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Biofizyka Wykład (20/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Biotechnologia ogólna Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Chemia organiczna Wykład (30/-), Laboratorium (45/-) 7 Tak Nie
Fizjologia roślin Wykład (10/-), Laboratorium (30/-) 3 Tak Nie
Metodologia pracy doświadczalnej Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Praktyki
Praktyka zawodowa śródroczna 1 Praktyka (30/-) 1 Nie Nie
Moduł przedmiotów wybieralnych
Bioaktywne toksyny - PW3a Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Metody numeryczne w biotechnologii PW1b Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Modelowanie matematyczne - PW1a Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Podstawy biotechnologii przemysłowej - PW2b Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Technologie bioproduktów - PW2a Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Zwierzęta wykorzystywane w biotechnologii - PW3b Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Moduł przedmiotów ogólnych
Biochemia 1 Wykład (30/-), Laboratorium (45/-) 7 Tak Nie
Chemia fizyczna Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Fizjologia zwierząt Wykład (10/-), Laboratorium (30/-) 3 Tak Nie
Genetyka ogólna Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Mikrobiologia z elementami immunologii Wykład (25/-), Laboratorium (45/-) 6 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Moduł przedmiotów wybieralnych
Biologiczne bazy danych - PW5a Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Biotechnologia żywności probiotycznej - PW4a Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Biotechnologiczne wykorzystanie drożdży -PW4b Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Profilowanie genomów i transkryptomów - PW5b Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Moduł przedmiotów ogólnych
Biochemia 2 Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Enzymologia ogólna Wykład (20/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Genetyka molekularna Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Mikrobiologia przemysłowa Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Molekularna organizacja komórki Wykład (25/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Praktyki
Praktyka zawodowa ciągła Praktyka (90/-) 3 Nie Nie
Moduł przedmiotów wybieralnych
Analiza instrumentalna - PW6a Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Elementy analizy chemicznej - PW6b Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Moduł przedmiotów ogólnych
Bioetyka Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Genetycznie modyfikowane organizmy Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
Podstawowe techniki inżynierii genetycznej Wykład (15/-), Laboratorium (45/-) 6 Tak Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (30/-) 5 Nie Nie
Technologie i techniki molekularne w badaniu materiału genetycznego Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 4 Tak Nie
Praktyki
Praktyka zawodowa śródroczna 2 Praktyka (30/-) 1 Nie Nie
Moduł przedmiotów wybieralnych
Biokatalizatory w procesach biotechnologicznych - PW9b Laboratorium (25/-) 2 Nie Nie
Biotechnologia w ochronie środowiska - PW7a Wykład (15/-), Laboratorium (27/-) 4 Nie Nie
Biotechnologia żywności - PW7b Wykład (15/-), Laboratorium (27/-) 4 Nie Nie
Biotechnologiczne aspekty produkcji i zastosowania biokonserwantów - PW10b Wykład (15/-), Laboratorium (13/-) 2 Nie Nie
Identyfikacja osobnicza z wykorzystaniem msDNA - PW11b Laboratorium (15/-) 1 Nie Nie
Metody biotechnologiczne w działalności antropogenicznej - PW9a Laboratorium (25/-) 2 Nie Nie
Mikrobiologiczna produkcja metabolitów - PW8b Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
Sterowanie metabolizmem - PW8a Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
Wykorzystanie msDNA jako markera w identyfikacji gatunkowej - PW11a Laboratorium (15/-) 1 Nie Nie
Zarządzanie jakością w biotechnologii - PW10a Wykład (15/-), Laboratorium (13/-) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Tak Nie
Moduł przedmiotów ogólnych
Biotechnologia w badaniach biologicznych i medycznych Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Tak Nie
Ochrona własności intelektualnej Wykład (10/-) 1 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (45/-) 9 Nie Nie
Zwierzęta w badaniach biomedycznych Ćwiczenia (15/-) 1 Nie Nie
Moduł przedmiotów wybieralnych
Analiza zróżnicowania międzyosobniczego na podstawie profilu genetycznego - PW12b Wykład (25/-) 1 Nie Nie
Biologia podstawowych roślin i grzybów laboratoryjnych - PW14b Laboratorium (15/-) 1 Nie Nie
Charakterystyka wektorów wybranych zoonoz - PW13a Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków - PW15a Wykład (12/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Innowacje w ochronie roślin - PW14a Laboratorium (15/-) 1 Nie Nie
Inżynieria białek - PW16a Laboratorium (28/-) 2 Nie Nie
Kontrola i certyfikacja produktów ekologicznych i regionalnych - PW15b Wykład (12/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Metody molekularne w identyfikacji wektorów zoonoz - PW13b Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Zastosowania mutagenezy w biotechnologii - PW16b Laboratorium (28/-) 2 Nie Nie
Zastosowanie markerów molekularnych w badaniach populacyjnych - PW12a Wykład (25/-) 1 Nie Nie