SylabUZ

Zarządzanie i inżynieria produkcji
drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2023/2024)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Metody i techniki zarządzania produkcją Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Modelowanie i symulacja procesów biznesowych Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Organizacja systemów produkcyjnych Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Tak Nie
Podstawy metodologii badań naukowych Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Programowanie w zastosowaniach inżynierskich Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Seminarium problemowe Seminarium (15/9) 1 Nie Nie
Systemy wspomagania decyzji Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Szkolenie BHP Szkolenie BHP (4/4) 0 Nie Nie
Zarządzanie projektem i innowacjami Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Zarządzanie strategiczne Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Zintegrowane systemy zarządzania Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język angielski Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Inżynieria Jakości
Komputerowo wspomagane projektowanie i symulacja procesów produkcyjnych Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Planowanie doświadczeń Wykład (30/18), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Praca przejściowa Projekt (45/27) 4 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (60/36) 4 Nie Nie
Sterowanie jakością Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Techniki Cax w inżynierii produkcji Laboratorium (30/18), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Technologiczność a jakość wyrobu Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Przemysł 4.0
Internet rzeczy Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Inżynieria dużych zbiorów danych Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Komputerowo wspomagane projektowanie i symulacja procesów produkcyjnych Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Metrologia w mechanice i elektrotechnice I Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Praca przejściowa Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (60/36) 4 Nie Nie
Systemy wizyjne i analiza obrazów Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Utrzymanie ruchu w przemyśle 4.0 Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Zarządzanie Logistyczne
Inżynieria procesów logistyki w produkcji Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Komputerowo wspomagane projektowanie i symulacja procesów produkcyjnych Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Metody ilościowe w logistyce Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Metrologia w mechanice i elektrotechnice I Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Praca przejściowa Projekt (45/27) 4 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (60/36) 4 Nie Nie
Zarządzanie wiedzą Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Zarządzanie Produkcją i Usługami
Badanie metod i czasu pracy Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
CAE Wykład (30/18), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Optymalizacja przepływu produkcji Wykład (30/18), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Praca przejściowa Projekt (45/27) 4 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (60/36) 4 Nie Nie
Zaawansowane techniki CAD Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Inżynieria Jakości
Ocena jakości technicznej materiałów i wyrobów Wykład (15/9), Projekt (30/18) 2 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 20 Nie Nie
Projektowanie projakościowe Projekt (45/27) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/36) 3 Nie Nie
Zaawansowane techniki zarządzania jakością Wykład (15/9), Projekt (30/18) 2 Nie Nie
Przemysł 4.0
Metrologia w mechanice i elektrotechnice II Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Tak Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 20 Nie Nie
Roboty mobilne i kooperacyjne Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/36) 3 Nie Nie

Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość

Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Zarządzanie Logistyczne
Inżynieria procesów logistyki zaopatrzenia Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Metrologia w mechanice i elektrotechnice II Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 20 Nie Nie
Projektowanie systemów logistycznych dystrybucji Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/36) 3 Nie Nie
Zarządzanie Produkcją i Usługami
Harmonogramowanie procesów produkcyjnych Wykład (15/9), Projekt (30/18) 2 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 20 Nie Nie
Projektowanie dla montażu Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Restrukturyzacja procesów produkcyjnych i usługowych Wykład (15/9), Projekt (30/18) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/36) 3 Nie Nie