SylabUZ

Architektura
pierwszego stopnia z tyt. inżyniera architekta
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Budownictwo ogólne I Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Geometria wykreślna I Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Historia architektury powszechnej Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Matematyka Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Mechanika budowli I Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Podstawy geodezji Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Tak Nie
Podstawy projektowania architektonicznego I Wykład (15/-), Projekt (45/-) 3 Nie Nie
Rysunek odręczny I Laboratorium (45/-) 3 Nie Nie
Teoria architektury Wykład (15/-) 2 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (60/-) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Budownictwo ogólne II Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Geometria wykreślna II Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Historia architektury polskiej Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Historia budowy miast I Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Historia kultury i sztuki (wybieralny) Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Mechanika budowli II Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Podstawy ochrony środowiska Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Podstawy projektowania architektonicznego II Wykład (15/-), Projekt (45/-) 4 Tak Nie
Rysunek odręczny II Laboratorium (45/-) 3 Nie Nie
Sztuka współczesna Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Techniki warsztatowe Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Architektura niskoenergetyczna Projekt (15/-) 2 Nie Nie
Bezpieczeństwo, higiena i ergonomia pracy Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Budownictwo ogólne III Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Dendrologia Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Ekologia i ochrona środowiska (wybieralny) Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Fizyka budowli I Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Historia architektury współczesnej Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Historia budowy miast II Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Humanistyczny i społeczny przedmiot Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie projektowania Laboratorium (15/-) 1 Nie Nie
Mała architektura miejska Projekt (15/-) 2 Nie Nie
Materiałoznawstwo Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Projektowanie architektury mieszkaniowej jednorodzinnej Wykład (15/-), Projekt (45/-) 4 Tak Nie
Rysunek odręczny III Laboratorium (45/-) 3 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Fizjografia Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Instalacje budowlane I Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Inżynieria obiektów komunikacyjnych Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Język obcy I Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Konstrukcje budowlane I Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Malarstwo Laboratorium (45/-) 3 Nie Nie
Podstawy prawa budowlanego Wykład (30/-) 2 Tak Nie
Podstawy projektowania urbanistycznego I Wykład (15/-), Projekt (30/-) 3 Nie Nie
Praktyka budowlana Praktyka (0/-) 3 Nie Nie
Projektowanie architektury usługowej Wykład (15/-), Projekt (45/-) 4 Tak Nie
Teoria budowy miast Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Zaawansowane projektowanie komputerowe I Laboratorium (15/-) 1 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Architektura krajobrazu i terenów zieleni Wykład (15/-), Projekt (30/-) 5 Nie Nie
Ekonomika projektowania i procesu inwestycyjnego Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Etyka zawodu i prawa autorskie architekta Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Grafika użytkowa Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Instalacje budowlane II Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Język obcy II Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Konstrukcje budowlane II Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Kształtowanie środowiska w budynkach Projekt (30/-) 3 Nie Nie
Modelowanie Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Podstawy projektowania urbanistycznego II Wykład (15/-), Projekt (30/-) 4 Tak Nie
Projektowanie architektury mieszkaniowej wielorodzinnej Wykład (15/-), Projekt (45/-) 4 Tak Nie
Projektowanie osadnictwa wiejskiego Wykład (15/-), Projekt (30/-) 5 Nie Nie
Rekultywacja terenów poprzemysłowych Wykład (15/-), Projekt (30/-) 5 Nie Nie
Termomodernizacja budynków Projekt (30/-) 3 Nie Nie
Zaawansowane projektowanie komputerowe II Laboratorium (15/-) 1 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Architektura wiejska Wykład (15/-), Projekt (30/-) 5 Nie Nie
Architektura wnętrz Wykład (15/-), Projekt (30/-) 5 Nie Nie
Język obcy III Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Konserwacja zabytków Wykład (15/-), Projekt (30/-) 5 Nie Nie
Konstrukcje budowlane III Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Modernizacja zespołów zabudowy Wykład (15/-), Projekt (30/-) 5 Nie Nie
Ogólnouczelniany przedmiot humanistyczny Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Organizacja procesu inwestycyjnego Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Praktyka projektowa Praktyka (0/-) 3 Nie Nie
Projektowanie architektury przemysłowej Wykład (15/-), Projekt (45/-) 4 Tak Nie
Projektowanie zespołów mieszkaniowych Wykład (15/-), Projekt (45/-) 3 Nie Nie
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy IV Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/-) 15 Nie Nie
Pracownia dyplomowa inzynierska Projekt (150/-) 6 Nie Nie
Projektowanie zespołów usługowych Wykład (15/-), Projekt (45/-) 4 Tak Nie
Seminarium dyplomowe Laboratorium (30/-) 1 Nie Nie
Zastosowanie BIM w Architekturze Laboratorium (30/-) 1 Nie Nie