SylabUZ

Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja procesów produkcyjnych
drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Automatyzacja wytwarzania Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Język obcy Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie projektowania Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie wytwarzania Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Mechanika analityczna Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Techniki wytwarzania - obróbka bezubytkowa Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Techniki wytwarzania - obróbka ubytkowa Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Współczesne materiały inżynierskie Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Zarządzanie personelem Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Automatyzacja procesów montażu Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Automatyzacja procesów wytwórczych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Optymalizacja w zarządzaniu produkcją Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Praca przejściowa Projekt (45/27) 3 Nie Nie
Praktyka kierunkowa Praktyka (0/0) 5 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (90/54) 5 Nie Nie
Systemy ekspertowe w budowie maszyn Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Wybrane układy sterowania Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Elementy zarządzania jakością Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Innowacyjne metody organizacji działalności inżynierskiej Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Metody organizacji procesów produkcujnych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Tak Nie
Nowe technologie w automatyce Wykład (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 20 Nie Nie
Przedmiot ogólnouczelniany Wykład (30/18) 1 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/36) 3 Nie Nie
Sterowniki PLC Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Współczesne metody pomiarowe Wykład (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie