SylabUZ

Mechanika i budowa maszyn / Technologia Maszyn
drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Automatyzacja wytwarzania Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Język obcy Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie projektowania Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie wytwarzania Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Mechanika analityczna Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Techniki wytwarzania - obróbka bezubytkowa Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Techniki wytwarzania - obróbka ubytkowa Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Współczesne materiały inżynierskie Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Zarządzanie personelem Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Dobór materiałów konstrukcyjnych Wykład (15/9), Projekt (15/9) 1 Nie Nie
Praca przejściowa Projekt (45/27) 3 Nie Nie
Praktyka kierunkowa Praktyka (0/0) 5 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (90/54) 5 Nie Nie
Technologie spajania Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Wybrane odlewnicze procesy technologiczne Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Wybrane zagadnienia z obróbki ubytkowej Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Wybrane zagadnienia z technologii budowy maszyn Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Tak Nie
Zarządzanie jakością w procesach obróbki plastycznej Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Automatyzacja procesów produkcyjnych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie wytwarzania AlphaCAM Laboratorium (30/18) 1 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie wytwarzania CATIA Laboratorium (30/18) 0 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie wytwarzania SprutCAM Laboratorium (30/18) 1 Nie Nie
Modelowanie i symulacja w zarządzaniu procesami technologicznymi Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Obrabiarki sterowane numerycznie Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 1 Tak Nie
Organizacja procesów produkcyjnych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 20 Nie Nie
Przedmiot ogólnouczelniany Wykład (30/18) 1 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/36) 3 Nie Nie
Wybrane technologie obróbki cieplnej i powierzchniowej Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 2 Tak Nie
Zastosowanie tworzyw sztucznych w budowie maszyn Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 1 Tak Nie