SylabUZ

Biologia
doktoranckie
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Seminarium 1 Seminarium (15/-) 1 Nie Nie
Wykład I - Komunikacja naukowa Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Wykład II - Science of Biodiversity Conservation Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praktyka 1 Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium 2 Seminarium (15/-) 1 Nie Nie
Wykład III - Akarologia ewolucyjna Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Wykład IV - Entomologia ewolucyjna Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Seminarium 3 Seminarium (15/-) 1 Nie Nie
Wykład V - Projektowanie białek Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Wykład VI - Bioanalityka w mikroskali/Nanomateriały w diagnostyce i terapii biomedycznej Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praktyka 2 Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium 4 Seminarium (15/-) 1 Nie Nie
Wykład VII - Kierunki zastosowania biotechnologii w biologii/Mikroflora w organizmie człowieka Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Wykład VIII - Migracje ptaków/Czynniki regulujące liczebność populacji ptaków Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Seminarium 5 Seminarium (15/-) 1 Nie Nie
Wykład IX- Mechanizm powstawania bólu/Mechanizm regulacyjny uczucia głodu i sytości Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praktyka 3 Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium 6 Seminarium (15/-) 1 Nie Nie
Wykład X - Możliwości zastosowania dendrochronologii w badaniach podstawowych i aplikacyjnych/Bionanotechnologia/Planowanie i analiza eksperymentu Wykład (30/-) 4 Nie Nie
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny

Seminarium 7

Seminarium (45/-) 3 Nie Nie
Semestr 8
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praktyka 4 Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium 8 Seminarium (45/-) 3 Nie Nie