SylabUZ

Inżynieria biomedyczna
pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biologia człowieka Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Chemia Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Ćwiczenia (15/-) 6 Tak Nie
Elementy algebry i analizy matematycznej I Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Nie Nie
Fizyka Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Propedeutyka nauk medycznych Wykład (30/-) 3 Nie Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Wspomagane komputerowo projektowanie inżynierskie Laboratorium (30/-) 5 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biochemia Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Chemia analityczna Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Elementy algebry i analizy matematycznej II Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 5 Tak Nie
Języki programowania I Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Materiałoznawstwo Wykład (30/-), Laboratorium (15/-) 4 Nie Nie
Mechanika i wytrzymałość materiałów Wykład (30/-), Laboratorium (15/-), Ćwiczenia (15/-) 5 Tak Nie
Podstawy elektrotechniki i elektroniki Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (60/-) 0 Nie Nie
Zarys anatomii i fizjologii Wykład (30/-) 3 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biofizyka Wykład (30/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
Biomateriały Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Grafika komputerowa Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Język obcy I Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Języki programowania II Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Metody badań biomateriałów I Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Metody numeryczne Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Metody statystycznej analizy danych Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 4 Nie Nie
Metrologia I Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 3 Tak Nie
Podstawy projektowania inżynierskiego Wykład (15/-), Projekt (30/-) 3 Tak Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Automatyka i robotyka Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Biomechanika inżynierska Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Projekt (30/-) 4 Tak Nie
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Ergonomia i bezpieczeństwo pracy Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Język obcy II Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Metody badań biomateriałów II Wykład (15/-), Laboratorium (45/-) 4 Nie Nie
Metrologia II Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Praktyka zawodowa Praktyka (0/-) 6 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biomechatronika Wykład (15/-), Laboratorium (15/-), Projekt (15/-) 4 Nie Nie
Biosensory Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Elektroniczna aparatura medyczna Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Język obcy III Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Komunikacja interpersonalna Ćwiczenia (15/-) 1 Nie Nie
Kształtowanie warstwy wierzchniej wyrobów medycznych Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Podstawy zarządzania jakością Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Projektowanie implantow i narzędzi chirurgicznych Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Projekt (15/-) 4 Tak Nie
Projektowanie układów biomechanicznych Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Projekt (15/-) 4 Tak Nie
Przedsiębiorczość i zarządzanie jakością Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Sensory i pomiar wielkości nieelektrycznych Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Systemy kontrolno-pomiarowe Wykład (15/-), Laboratorium (15/-), Projekt (15/-) 4 Nie Nie
Techniki wytwarzania wyrobów medycznych Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Zarządzanie zasobami ludzkimi Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Dynamika układu ruchu Wykład (30/-), Projekt (30/-) 4 Tak Nie
Implanty i sztuczne narządy Wykład (30/-) 3 Nie Nie
Inżynieria rehabilitacji Wykład (30/-), Projekt (30/-) 4 Tak Nie
Język obcy IV Laboratorium (30/-) 2 Tak Nie
Modelowanie i symulacja układów biologicznych Wykład (30/-), Laboratorium (15/-), Projekt (15/-) 4 Nie Nie
Nanobiomateriały Wykład (30/-), Laboratorium (15/-), Projekt (15/-) 4 Nie Nie
Podstawy nanotechnologii Wykład (30/-), Laboratorium (15/-), Projekt (15/-) 4 Nie Nie
Praktyczne aspekty wykorzystania aparatury medycznej Laboratorium (45/-) 3 Nie Nie
Przedmiot ogólnouczelniany Wykład (30/-) 1 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (45/-) 3 Nie Nie
Techniki obrazowania medycznego Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Zagadnienia cieplne i przepływowe w systemach biologicznych Wykład (30/-), Laboratorium (15/-), Projekt (15/-) 4 Nie Nie
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ochrona własności intelektualnej Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/-) 15 Nie Nie
Prawne i etyczne aspekty w inżynierii biomedycznej Wykład (30/-) 4 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (75/-) 5 Nie Nie
Seminarium specjalistyczne Seminarium (30/-) 4 Nie Nie