SylabUZ

Biotechnologia
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Chemia ogólna Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Ćwiczenia (15/-) 7 Tak Nie
Fizyka dla przyrodników Wykład (10/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Matematyka dla przyrodników Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Ochrona własności intelektualnej Wykład (10/-) 2 Nie Nie
Podstawy biologii Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Podstawy biotechnologii Wykład (10/-) 2 Nie Nie
Prakseologia Wykład/Zdalne (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Biofizyka Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Biotechnologia ogólna Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Chemia organiczna Wykład (30/-), Laboratorium (45/-) 5 Tak Nie
Fizjologia roślin Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 3 Tak Nie
Metodologia pracy doświadczalnej Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Praktyka zawodowa śródroczna 1 Praktyka (15/-) 1 Nie Nie
PW1a - Modelowanie matematyczne Wykład/Zdalne (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
PW1b - Metody numeryczne w biotechnologii Wykład/Zdalne (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
PW2a - Biologia człowieka Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
PW2b - Histologia człowieka Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
PW3a - Ekologia człowieka Wykład (15/-) 2 Nie Nie
PW3b - Ekologia ewolucyjna Wykład (15/-) 2 Nie Nie
PW4a - Ekologia behawioralna człowieka Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
PW4b - Ekologia behawioralna zwierząt Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biochemia Wykład (30/-), Laboratorium (45/-) 6 Tak Nie
Chemia fizyczna Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Nie
Genetyka ogólna Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Mikrobiologia z elementami immunologii Wykład (30/-), Laboratorium (45/-) 6 Tak Nie
PW5a - Podstawy analityki klinicznej - biochemia Wykład (10/-), Laboratorium (15/-) 5 Tak Nie
PW5b - Podstawy analityki klinicznej - hematologia Wykład (10/-), Laboratorium (15/-) 5 Tak Nie
PW6 - oferta ogólnouczelniana Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biologia komórki Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Enzymologia ogólna Wykład (20/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Genetyka molekularna Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Metabolizm Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Mikrobiologia przemysłowa Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Praktyka zawodowa ciągła Praktyka (90/-) 3 Nie Nie
PW7a - Biologiczne bazy danych Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
PW7b - Profilowanie genomów i transkryptomów Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
PW8a - Analiza instrumentalna Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
PW8b - Elementy analizy chemicznej Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bioetyka Wykład (5/-) 1 Nie Nie
Genetycznie modyfikowane organizmy Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Podstawowe techniki inżynierii genetycznej Wykład (15/-), Laboratorium (45/-) 5 Tak Nie
Praktyka zawodowa śródroczna 2 Praktyka (30/-) 1 Nie Nie
PW10a - Sterowanie metabolizmem Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 4 Nie Nie
PW10b - Mikrobiologiczna produkcja metabolitów Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 4 Nie Nie
PW11a - Ekofizjologia Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
PW11b - Ekologia i ochrona środowiska Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
PW12a - Metabolity wtórne roślin Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
PW12b - Substancje semiochemiczne pochodzenia roślinnego Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
PW13a - Mikrosatelitarny DNA jako marker genetyczny Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
PW13b - Identyfikacja osobnicza z wykorzystaniem msDNA Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
PW9a - Biotechnologia w ochronie środowiska Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
PW9b - Biotechnologia żywności Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Technologie i techniki molekularne w badaniu materiału genetycznego Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 4 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biotechnologia w badaniach biologicznych i medycznych Wykład (30/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
Inżynieria bioprocesowa Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Tak Nie
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy Inne (-/-) 10 Nie Nie
PW14a - Profilowanie genetyczne Wykład (30/-) 2 Nie Nie
PW14b - Zastosowanie markerów molekularnych w badaniach Wykład (30/-) 2 Nie Nie
PW15a - Technologie bioproduktów Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
PW15b - Podstawy biotechnologii przemysłowej Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
PW16a - Fitoindykacja Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
PW16b - Szata roślinna Polski Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
PW17a - Płazy Polski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
PW17b - Bierne i czynne metody ochrony płazów na terenie Polski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
PW18a - Bioróżnorodność w krajobrazie rolniczym Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
PW18b - Entomofauna krajobrazu rolniczego Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (45/-) 3 Nie Nie