SylabUZ

Biotechnologia
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ekologia terenów uprzemysłowionych Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Metodologia pracy doświadczalnej Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Mikrobiologia molekularna Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Programowanie obiektowe w biotechnologii Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Tak Nie
PW1a - Metody analizy białek Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
PW1b - Techniki znakowania cząstek biologicznych Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
PW2a - Procesy biotechnologiczne w technologii żywności Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 4 Nie Nie
PW2b - Zastosowania bioinformatyki Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 4 Nie Nie
PW3a - Fizjologiczne mechanizmy adaptacyjne do środowiska Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 4 Nie Nie
PW3b - Metody rekonstrukcji filogenezy Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 4 Nie Nie
Techniki mikroskopowe w biotechnologii Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biotechnologia ekosystemów Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Tak Nie
Ekologiczne aspekty w biotechnologii Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 5 Tak Nie
Nanobiotechnologia Wykład (15/-), Laboratorium (25/-) 4 Tak Nie
Pracownia magisterska Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
PW4a - Metody chromatograficzne w analityce Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 4 Nie Nie
PW4b - Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 0 Nie Nie
Rośliny i grzyby w biotechnologii Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Seminarium magisterskie Seminarium (15/-) 3 Nie Nie
Zwierzęta w biotechnologii Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ekologia biochemiczna Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 5 Tak Nie
Ekonomiczne i społeczne aspekty biotechnologii Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Pracownia magisterska Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Projektowanie, analiza i symulacje bioprocesów Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
PW5a - Biosensory Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Nie
PW5b - Mikrobioanalityka Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Nie
PW6a - Metabolity wtórne roślin Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
PW6b - Substancje semiochemiczne pochodzenia roślinnego Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Regulacja cyklu komórkowego Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
Seminarium magisterskie Seminarium (15/-) 3 Nie Nie
Toksykologia Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Pracownia magisterska Laboratorium (30/-) 6 Nie Nie
PW7a - Wybrane zagadnienia z enzymologii Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
PW7b - Genetyka człowieka Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
PW8 - oferta ogólnouczelniana Wykład (30/-) 2 Nie Nie
PW9a - Biologiczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania zachowań ludzi Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 5 Nie Nie
PW9b - Zarządzanie zasobami ludzkimi i środowiskiem pracy Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 5 Nie Nie
Seminarium magisterskie Seminarium (15/-) 13 Nie Nie