SylabUZ

Matematyka
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmioty obowiązkowe kierunkowe
Geometria różniczkowa Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Nie
Matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Nie
Przedmioty obowiązkowe ogólne
Język angielski 1 Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmioty obowiązkowe podstawowe
Analiza rzeczywista i zespolona Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Nie
Topologia Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmioty obowiązkowe kierunkowe
Seminarium dyplomowe 1 Seminarium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmioty obowiązkowe ogólne
Język angielski 2 Laboratorium (30/-) 2 Tak Nie
Przedmioty obowiązkowe podstawowe
Analiza funkcjonalna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Przedmioty humanistyczne
Stylistyka praktyczna Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Przedmioty społeczne
Pedagogika 2 Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Psychologia 2 Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmioty oferowane
Analiza kombinatoryczna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Tak
Aplikacje WWW i PHP Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Tak
Dydaktyka matematyki 3 Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Ekonomia matematyczna 2 Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Tak
Hurtownie danych Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Tak
LaTeX Laboratorium (30/-) 2 Nie Tak
Metody aktuarialne Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Tak
Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 3 Ćwiczenia (45/-) 4 Nie Tak
Pracownia matematyczna 2 Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Praktyka nauczycielska 3 Praktyka (75/-) 5 Nie Tak
Praktyka śródroczna 3 Praktyka (30/-) 2 Nie Tak
Procesy stochastyczne 1 Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Tak
Programowanie matematyczne Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Ćwiczenia (30/-) 10 Tak Tak
Seminarium specjalistyczne 1 Seminarium (30/-) 2 Nie Tak
Sieci komputerowe Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Tak
Teoria sterowania 1 Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Tak
Wybrane zagadnienia z matematyki dyskretnej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmioty obowiązkowe kierunkowe
Seminarium dyplomowe 2 Seminarium (60/-) 6 Nie Nie
Przedmioty humanistyczne
Specjalistyczny język angielski Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Przedmioty oferowane
Badania operacyjne Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Tak
Ekonometria Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Ćwiczenia (30/-) 8 Nie Tak
Inżynieria finansowa Wykład (30/-), Laboratorium (15/-), Ćwiczenia (15/-) 8 Tak Tak
Komputerowe przetwarzanie obrazów Wykład (15/-), Projekt (30/-) 4 Nie Tak
Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki Laboratorium (30/-) 5 Nie Tak
Metody algorytmiczne Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Tak
Metody numeryczne 2 Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Ćwiczenia (30/-) 10 Tak Tak
Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 4 Ćwiczenia (45/-) 5 Nie Tak
Modelowanie matematyczne 1 Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 7 Tak Tak
Modelowanie w finansach 2 Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Tak
Procesy stochastyczne 2 Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Tak
Równania różniczkowe Wykład (30/-), Laboratorium (15/-), Ćwiczenia (15/-) 8 Tak Tak
Seminarium specjalistyczne 2 Seminarium (30/-) 2 Nie Tak
Teoria gier w ekonomii Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 6 Tak Tak
Teoria sterowania 2 Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Tak
Wybrane zagadnienia modelowania matematycznego Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Ćwiczenia (30/-) 8 Nie Tak
Wybrane zagadnienia z teorii matroidów Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Tak
Wykład monograficzny Wykład (30/-) 4 Tak Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmioty obowiązkowe kierunkowe
Równania różniczkowe cząstkowe Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Ćwiczenia (30/-) 10 Tak Nie
Seminarium dyplomowe 3 Seminarium (60/-) 9 Nie Nie
Przedmioty humanistyczne
Specjalistyczny język angielski Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Stylistyka praktyczna Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Przedmioty społeczne
Pedagogika 2 Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Psychologia 2 Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmioty oferowane
Analiza kombinatoryczna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Tak
Aplikacje WWW i PHP Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Tak
Ekonomia matematyczna 2 Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Tak
Historia matematyki Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 5 Nie Tak
Hurtownie danych Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Tak
Laboratorium specjalistyczne Laboratorium (30/-) 3 Nie Tak
Metody aktuarialne Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Tak
Modelowanie matematyczne 2 Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 7 Tak Tak
Pracownia matematyczna 2 Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Procesy stochastyczne 1 Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Tak
Programowanie matematyczne Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Ćwiczenia (30/-) 10 Tak Tak
Seminarium specjalistyczne 3 Seminarium (30/-) 2 Nie Tak
Sieci komputerowe Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Tak
Szeregi czasowe Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Ćwiczenia (30/-) 8 Nie Tak
Teoria sterowania 1 Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Tak
Wybrane zagadnienia z matematyki dyskretnej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Tak