SylabUZ

Geoinformatyka i techniki satelitarne
pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2019/2020)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Fizyka Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Grafika inżynierska Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Matematyka Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Podstawy geodezji Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Podstawy gospodarki nieruchomościami Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Podstawy programowania Wykład (15/9), Laboratorium (45/45) 5 Tak Nie
Prawo w geoinformacji Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
przedmiot obieralny - sem.I
BHP i ergonomia Wykład (15/9) 1 Nie Tak
Prawo autorskie Wykład (15/9) 1 Nie Tak
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Fizyka Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Geologia inżynierska i geomorfologia Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Geometria wykreślna Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Matematyka Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Podstawy geodezji Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Programowanie obiektowe i zaawansowane metody programowania Wykład (15/9), Laboratorium (45/45) 4 Tak Nie
Statystyka Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Inteligentne systemy transportowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Języki skryptowe Wykład (15/9), Laboratorium (45/45) 5 Tak Nie
Matematyka Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Mechanika nieba i astronomia sferyczna Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Satelitarne techniki pomiarowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Systemy informacji o terenie Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Technologie informacyjne Wykład (30/18), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Wybrane zagadnienia z astronomii Wykład (15/9) 2 Nie Nie
przedmiot obieralny
Język angielski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Geodynamika satelitarna Wykład (30/18) 2 Tak Nie
Matematyka Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Modelowanie informacji o budynkach (BIM) Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Tak Nie
Praktyki zawodowe Ćwiczenia (70/70) 4 Nie Nie
Programowanie aplikacji internetowych Laboratorium (60/36) 4 Nie Nie
Struktura i bazy danych Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/0) 0 Nie Nie
przedmiot obieralny - sem. IV (B)
Degradacja materiałów w środowisku kosmicznym Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Tak
Ochrona radiacyjna satelitów Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Tak
przedmiot obieralny - sem. IV (A)
Algorytmy i techniki przetwarzania informacji Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Tak
Metody analizy danych Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Tak
przedmiot obieralny
Język angielski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Podstawy budownictwa Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Podstawy odwzorowań i wizualizacji kartograficznych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Sztuczne satelity Wykład (30/18) 3 Tak Nie
Techniki pozyskiwania danych obrazowych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/0) 0 Nie Nie
przedmiot obieralny - sem. V (A)
Planowanie przestrzenne Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Tak
Plany miejscowe Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Tak
przedmiot obieralny - sem. V (B)
Wprowadzenie do wyceny nieruchomości Wykład (30/18), Projekt (30/18) 4 Nie Tak
Wycena nieruchomości zurbanizowanych Wykład (30/18), Projekt (30/18) 4 Nie Tak
przedmiot obieralny - sem. V (D)
Infrastruktura logistyczna Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Nie Tak
Nowoczesne technologie pomiarów 3D Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Nie Tak
przedmiot obieralny
Język angielski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Infrastruktura danych przestrzennych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Inteligentne bazy danych w budownictwie Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Kataster nieruchomości Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Organizacja i zarządzanie projektami Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Podstawy odwzorowań i wizualizacji kartograficznych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Programowanie zagadnień geoinformacyjnych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
przedmiot obieralny - sem. VI
Inteligentne miasta Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Tak
Sieci uzbrojenia terenu Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Tak
przedmiot obieralny
Język angielski Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Tak
Język niemiecki Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Tak
Praktyki zawodowe Ćwiczenia (70/70) 4 Nie Tak
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Oprogramowanie GIS Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Podstawy nawigacji satelitarnej Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
przedmiot obieralny - sem. VII
Historia miast Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Modernizacja zespołów zurbanizowanych Wykład (15/9) 2 Nie Tak
przedmiot obieralny
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 17 Nie Tak
Seminarium dyplomowe Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny w1 Wykład (30/18) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny w2 Wykład (30/18) 2 Nie Tak