SylabUZ

Wychowanie fizyczne / nauczycielska
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2020/2021)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biologia człowieka Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Emisja głosu Ćwiczenia (30/30) 3 Nie Nie
Metodyka koszykówki Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Pedagogika Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 8 Tak Nie
Psychologia Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 4 Nie Nie
Socjologia Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Szkolenie BHP Szkolenie BHP (4/4) 0 Nie Nie
Teoria i metodyka gimnastyki Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Zabawy i gry ruchowe Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot wybieralny
Biomechanika Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Fizyka sportu Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Rytmika i taniec Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Taniec współczesny Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Anatomia Wykład (30/18), Laboratorium (45/27) 8 Tak Nie
Biochemia Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Filozofia Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Obóz sportowy letni Laboratorium (60/60) 2 Nie Nie
Psychologia Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 4 Tak Nie
Teoria i metodyka gimnastyki Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Teoria i metodyka lekkiej atletyki Wykład (10/5), Laboratorium (45/27) 3 Nie Nie
Teoria i metodyka pływania Wykład (10/5), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Język obcy
Język angielski Laboratorium (30/24) 2 Nie Nie
Język niemiecki Laboratorium (30/24) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Fizjologia człowieka Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 6 Tak Nie
Historia kultury fizycznej Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Metody badań naukowych Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Metodyka piłki siatkowej Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Metodyka wychowania fizycznego Wykład (15/18), Laboratorium (45/27) 5 Nie Nie
Teoria i metodyka lekkiej atletyki Wykład (5/4), Laboratorium (30/18) 3 Tak Nie
Teoria i metodyka pływania Wykład (5/4), Laboratorium (30/18) 3 Tak Nie
Język obcy
Język angielski Laboratorium (60/32) 2 Nie Nie
Język niemiecki Laboratorium (60/32) 2 Nie Nie
Przedmiot wybieralny
Edukacja zdrowotna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Ekologia człowieka Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Obóz sportowy zimowy: narciarstwo Laboratorium (60/60) 2 Nie Nie
Obóz sportowy zimowy: snowboard Laboratorium (60/60) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Metodyka piłki nożnej Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Metodyka piłki ręcznej Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Metodyka wychowania fizycznego Wykład (15/9), Laboratorium (45/27) 5 Tak Nie
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży Wykład (15/15) 1 Nie Nie
Podstawy dydaktyki Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 2 Tak Nie
Praktyka pedagogiczna śródroczna - wdrożeniowa - 80 godz. w szkole podstawowej - 1 dzień w tygodniu. Laboratorium (80/80) 4 Nie Nie
Język obcy
Język angielski Laboratorium (30/24), Egzamin (0/0) 4 Tak Nie
Język niemiecki Laboratorium (30/24), Egzamin (0/0) 4 Tak Nie
Przedmiot wybieralny
Gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna Wykład (15/9), Laboratorium (45/27) 4 Tak Nie
Gimnastyka zdrowotna Wykład (15/9), Laboratorium (45/27) 4 Tak Nie
Specjalizacja: instruktor pływania
Pływanie Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Specjalizacja: instruktor piłki ręcznej
Piłka ręczna Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Specjalizacja: instruktor piłki siatkowej
Piłka siatkowa Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Sporty rekreacyjne do wyboru
Futsal Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Unihokej Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Organizacja i prawo w sporcie Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Tak Nie
Praktyka pedagogiczna śródroczna - 120 godz. w szkole podstawowej (wrzesień). Laboratorium (120/120) 5 Nie Nie
Praktyka śródroczna - 80 godz. zgodnie ze specjalizacją, realizacja 1 dzień w tygodniu. Laboratorium (80/80) 4 Nie Nie
Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne Seminarium (30/18) 4 Nie Nie
Technologie informatyczne Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot wybieralny
Antropologia Wykład (15/15), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Antropologia sportowa Wykład (15/15), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Specjalizacja: instruktor pływania
Pływanie Wykład (15/9), Laboratorium (45/27) 4 Nie Nie
Specjalizacja: instruktor piłki ręcznej
Piłka ręczna Wykład (15/9), Laboratorium (45/27) 4 Nie Nie
Specjalizacja: instruktor piłki siatkowej
Piłka siatkowa Wykład (15/9), Laboratorium (45/27) 4 Nie Nie
Sporty rekreacyjne do wyboru
Aqua aerobic Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Sztuki walki Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Tenis stołowy Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Tenis ziemny Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Antropomotoryka Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Ochrona własności intelektualnej Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Organizacja i prawo w oświacie Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Praktyka śródroczna - 80 godz. zgodnie ze specjalizacją - realizacja 1 dzień w tygodniu. Laboratorium (80/80) 4 Nie Nie
Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne Seminarium (30/18) 5 Nie Nie
Teoria sportu Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Tak Nie
Teoria wychowania fizycznego Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Tak Nie
Przedmiot wybieralny
Akrobatyka z elementami skoków na trampolinie Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Organizacja i zarządzanie w sporcie Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Przygotowanie motoryczne człowieka Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Specjalizacja: instruktor pływania
Pływanie Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Specjalizacja: instruktor piłki ręcznej
Piłka ręczna Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Specjalizacja: instruktor piłki siatkowej
Piłka siatkowa Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Sporty lekkoatletyczne do wyboru
Rzuty Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Skoki Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Sporty rekreacyjne do wyboru
Biegi długodystansowe Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Wędrówki piesze Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie