SylabUZ

Biotechnologia
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Chemia ogólna Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Ćwiczenia (15/-) 7 Tak Nie
Fizyka dla przyrodników Wykład (10/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Matematyka dla przyrodników Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Ochrona własności intelektualnej Wykład (10/-) 2 Nie Nie
Podstawy biologii Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Podstawy biotechnologii Wykład (10/-) 2 Nie Nie
Prakseologia Wykład/Zdalne (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Biofizyka Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Biotechnologia ogólna Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Chemia organiczna Wykład (30/-), Laboratorium (45/-) 5 Tak Nie
Fizjologia roślin Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 3 Tak Nie
Metodologia pracy doświadczalnej Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Praktyka zawodowa śródroczna 1 Praktyka (15/-) 1 Nie Tak
Przedmiot wybieralny 1- Modelowanie matematyczne/metody numeryczne w biotechnologii Wykład/Zdalne (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 2................................................................................................. Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 3................................................................................................. Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 4................................................................................................. Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biochemia Wykład (30/-), Laboratorium (45/-) 6 Tak Nie
Chemia fizyczna Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Genetyka ogólna Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Mikrobiologia z elementami immunologii Wykład (30/-), Laboratorium (45/-) 6 Tak Nie
Przedmiot wybieralny 5................................................................................................. Wykład (10/-), Laboratorium (15/-) 5 Tak Nie
Przedmiot wybieralny 6 (oferta ogólnouczelniana)........................................................... Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 1 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biologia komórki Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Enzymologia ogólna Wykład (20/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Genetyka molekularna Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Metabolizm Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Mikrobiologia przemysłowa Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Praktyka zawodowa ciągła Praktyka (90/-) 3 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 7................................................................................................. Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 8................................................................................................. Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bioetyka Wykład (5/-) 1 Nie Nie
Genetycznie modyfikowane organizmy Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Podstawowe techniki inżynierii genetycznej Wykład (15/-), Laboratorium (45/-) 5 Tak Nie
Praktyka zawodowa śródroczna 2 Praktyka (30/-) 1 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 10................................................................................................. Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 4 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 11................................................................................................. Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 12................................................................................................. Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 13................................................................................................. Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 9................................................................................................. Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Technologie i techniki molekularne w badaniu materiału genetycznego Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 4 Tak Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biotechnologia w badaniach biologicznych i medycznych Wykład (30/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
Inżynieria bioprocesowa Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Tak Nie
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy Inne (-/-) 10 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 14................................................................................................. Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 15................................................................................................. Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 16................................................................................................. Laboratorium (15/-) 1 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 17................................................................................................. Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 18................................................................................................. Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (45/-) 3 Nie Nie