SylabUZ

Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Lista przedmiotów oferowanych
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Emisja głosu (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Komunikacja językowa (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Literatura dziecięca (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/50) 8 Tak Nie
Metodyka edukacji językowej w klasach I-III (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Metodyka edukacji językowej w przedszkolu (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Metodyka edukacji matematycznej w kl. I-III (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Metodyka i trudności w wychowaniu dziecka (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 2 Nie Nie
Metodyka muzyki w edukacji dziecka (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka plastyki w edukacji elementarnej (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka środowiska społeczno-przyrodniczego w edukacji elementarnej (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Metodyka techniki w edukacji dziecka (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka wychowania fizycznego w edukacji elementarnej (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Patologie społeczne (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 2 Nie Nie
Pedagogika elementarna (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Pedagogika specjalna (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Podstawy dydaktyki ogólnej (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 2 Nie Nie
Podstawy pedagogiki (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna w edukacji wczesnoszkolnej (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Praktyka (-/60) 8 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna w przedszkolu (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Praktyka (-/60) 8 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna z terapii pedagogicznej (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Praktyka (-/60) 8 Nie Nie
Psychologia kliniczna (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Psychologia rozwojowa (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Psychologia uczenia się (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/10) 2 Nie Nie
Psychologia wychowawcza (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/10) 2 Nie Nie
Psychologiczne podstawy diagnozy i terapii (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Seminarium (-/15) 8 Nie Nie
Wprowadzenie do terapii pedagogicznej (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 2 Nie Nie
Zagadnienia wybrane nauczania języka polskiego (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Zagadnienia wybrane nauczania matematyki (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Zagadnienia wybrane wiedzy o przyrodzie (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Zastosowanie komputera w edukacji dziecka (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie