SylabUZ

Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Lista przedmiotów oferowanych
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Diagnoza pedagogiczna dzieci zdolnych i twórczych (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/10) 1 Nie Nie
Ekspresja muzyczna z metodyką w terapii i treningach (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Innowacje pedagogiczne (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/15) 3 Nie Nie
Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/50) 8 Tak Nie
Metodyka pracy z dzieckiem zdolnym i twórczym (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/15), Ćwiczenia (-/15) 3 Nie Nie
Pedagogika elementarna (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Pedagogika specjalna (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Pedagogika zdolności i twórczości (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/15), Ćwiczenia (-/15) 8 Tak Nie
Praktyka pedagogiczna z pedagogiki zdolności i twórczości (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Praktyka (-/60) 6 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna z terapii pedagogicznej (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Praktyka (-/60) 6 Nie Nie
Psychologia kliniczna (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Psychologia rozwojowa (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Psychologiczne podstawy diagnozy i terapii (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Seminarium - projektowanie dydaktyczne (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Seminarium (-/10) 10 Nie Nie
Treningi twórczości (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Wprowadzenie do terapii pedagogicznej (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 2 Nie Nie
Wykład monograficzny: Animacja zespołów amatorskich (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/5) 1 Nie Nie
Wykład monograficzny: Edukacja krajoznawcza (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/5) 1 Nie Nie
Wykład monograficzny: Edukacja sportowa dzieci i młodzieży (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/5) 1 Nie Nie
Wykład monograficzny: Kierowanie zmianą (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/5) 1 Nie Nie
Zastosowanie komputera w edukacji dziecka (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie