SylabUZ

Fizyka
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmiot obowiązkowy kierunkowy
Teoria pomiarów Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Przedmiot obowiązkowy ogólny

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykład (4/-) 0 Nie Nie
Pracownia komputerowa I - technologie informacyjne Laboratorium (45/-) 3 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Przedmiot obowiązkowy podstawowy
Analiza matematyczna I Wykład (60/-), Ćwiczenia (60/-) 9 Tak Nie
Astronomia Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Metody algebraiczne i geometryczne w fizyce Wykład (30/-), Ćwiczenia (45/-) 6 Tak Nie
Podstawy fizyki I - Mechanika Wykład (45/-), Ćwiczenia (45/-) 8 Tak Nie
Wstęp do fizyki i matematyki wyższej Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmiot obowiązkowy kierunkowy
Pracownia fizyczna I - Mechanika, termodynamika Laboratorium (45/-) 4 Nie Nie
Pracownia komputerowa II Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot obowiązkowy ogólny
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Przedmiot obowiązkowy podstawowy
Analiza matematyczna II Wykład (30/-), Ćwiczenia (45/-) 5 Tak Nie
Podstawy fizyki II - Termodynamika Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Podstawy programowania Wykład (30/-), Laboratorium (45/-) 5 Tak Nie
Przedmiot społeczny
Kultura języka Wykład (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot specjalnościowy
Grafika komputerowa Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Przedmiot specjalnościowy
Metody algebraiczne i geometryczne w fizyce II Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmiot obowiązkowy kierunkowy
Metody matematyczne fizyki Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Pracownia fizyczna I - Elektryczność i magnetyzm Laboratorium (45/-) 4 Nie Nie
Przedmiot obowiązkowy ogólny
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot obowiązkowy podstawowy
Podstawy fizyki III - Elektryczność i magnetyzm Wykład (30/-), Ćwiczenia (45/-) 7 Tak Nie
Przedmiot specjalnościowy
Elementy astronomii sferycznej i astrometrii Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Instrumenty astronomiczne Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Wstęp do mechaniki nieba i System słoneczny Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Przedmiot specjalnościowy
Metody numeryczne Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Programowanie obiektowe Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Przedmiot specjalnościowy
Historia fizyki Wykład (30/-) 3 Nie Nie
Chemia ogólna Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Równania różniczkowe w fizyce Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmiot obowiązkowy kierunkowy
Mechanika klasyczna i relatywistyczna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Pracownia fizyczna I - Optyka, Fizyka wspólczesna Laboratorium (45/-) 4 Nie Nie
Przedmiot obowiązkowy ogólny
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot obowiązkowy podstawowy
Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna Wykład (30/-), Ćwiczenia (45/-) 6 Tak Nie
Przedmiot specjalnościowy
Fizyka gwiazd i materii rozproszonej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Metody obserwacji i analiza danych w astrofizyce obserwacyjnej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Przedmiot specjalnościowy
Algorytmy i struktury danych Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Analiza danych pomiarowych Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Bazy danych Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot specjalnościowy
Elementy fizyki atomowej i jądrowej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Drgania i fale Wykład (30/-) 3 Nie Nie
Podstawy elektroniki Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmiot obowiązkowy kierunkowy
Fizyka przejść fazowych Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Podstawy fizyki kwantowej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Przedmiot obowiązkowy ogólny
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Tak Nie
Przedmiot społeczny
Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo pracy ergonomia Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Przedmiot specjalnościowy
Astrofizyka plazmowa Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Obliczenia naukowe i metody numeryczne Ćwiczenia (45/-) 3 Nie Nie
Wstęp do analizy astrofizycznych ciągów czasowych Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Przedmiot specjalnościowy
Język Python w obliczeniach numerycznych Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Zaawansowane metody programowania Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot wspólny
Praktyka zawodowa Praktyka (60/-) 5 Nie Nie
Przedmiot specjalnościowy
Pracownia fizyczna Laboratorium (60/-) 5 Nie Nie
Wstęp do fizyki ciała stałego Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmiot obowiązkowy kierunkowy
Elektrodynamika Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Przedmiot oferowany
Przedmiot ogólnouczelniany Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot specjalnościowy
Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Wstęp do astrofizyki obiektów zwartych Wykład (30/-) 2 Tak Nie
Wykład monograficzny Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Przedmiot specjalnościowy
Wstęp do symulacji komputerowych Wykład (30/-), Laboratorium (45/-) 7 Nie Nie
Wykład monograficzny Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Przedmiot wspólny
Praca licencjacka Ćwiczenia (0/-) 6 Nie Nie
Seminarium licencjackie Seminarium (30/-) 5 Nie Nie
Przedmiot specjalnościowy
Elementy fizyki współczesnej Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Wstęp do symulacji komputerowych Laboratorium (45/-) 4 Nie Nie