SylabUZ

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Lista przedmiotów oferowanych
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Innowacje w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Metodyka edukacji językowej w przedszkolu (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka edukacji literackiej (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka edukacji matematycznej w klasach 1-3 (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka edukacji muzycznej (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka edukacji plastycznej (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka edukacji polonistycznej w klasach 1-3 (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka edukacji przyrodniczej i społecznej w klasach 1-3 (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka edukacji przyrodniczej i społecznej w przedszkolu (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka zajęć technicznych i komputerowych (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Niedostosowanie społeczne dzieci (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/10) 1 Nie Nie
Pedagogika przedszkolna (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/15), Ćwiczenia (-/15) 3 Tak Nie
Pedagogika wczesnoszkolna (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/15), Ćwiczenia (-/15) 3 Tak Nie
Podstawy nauczania języka polskiego (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/15), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Podstawy nauczania matematyki (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/15), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Podstawy wiedzy o środowisku przyrodniczym (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/15), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna w klasach 1-3 (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Praktyka (-/110) 5 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna w przedszkolu (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Praktyka (-/110) 5 Nie Nie
Profilaktyka i terapia w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Projektowanie ofert edukacyjnych w klasach 1-3 (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/30) 4 Nie Nie
Projektowanie ofert edukacyjnych w przedszkolu (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/30) 4 Nie Nie
Psychologia rozwoju i wychowania wieku dziecięcego (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/15) 3 Tak Nie