SylabUZ

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Lista przedmiotów oferowanych
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Innowacje w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Metodyka edukacji językowej w przedszkolu (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka edukacji literackiej (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka edukacji matematycznej w klasach 1-3 (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka edukacji muzycznej (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka edukacji plastycznej (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka edukacji polonistycznej w klasach 1-3 (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka edukacji przyrodniczej i społecznej w klasach 1-3 (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka edukacji przyrodniczej i społecznej w przedszkolu (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka zajęć technicznych i komputerowych (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Niedostosowanie społeczne dzieci (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/10) 1 Nie Nie
Pedagogika przedszkolna (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/15), Ćwiczenia (-/15) 3 Tak Nie
Pedagogika wczesnoszkolna (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/15), Ćwiczenia (-/15) 3 Tak Nie
Podstawy nauczania języka polskiego (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/15), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Podstawy nauczania matematyki (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/15), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Podstawy wiedzy o środowisku przyrodniczym (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/15), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna w klasach 1-3 (Wydział Nauk Społecznych) Praktyka (-/110) 5 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna w przedszkolu (Wydział Nauk Społecznych) Praktyka (-/110) 5 Nie Nie
Profilaktyka i terapia w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Projektowanie ofert edukacyjnych w klasach 1-3 (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/30) 4 Nie Nie
Projektowanie ofert edukacyjnych w przedszkolu (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/30) 4 Nie Nie
Psychologia rozwoju i wychowania wieku dziecięcego (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/15) 3 Tak Nie