SylabUZ

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2019/2020)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język w mediach Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Nauka o komunikowaniu Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Przedmiot humanistyczny: Mity i religie świata Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Przedmiot społeczny: Opinia publiczna Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Twórcze pisanie Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do studiów wyższych Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Stylistyka dziennikarska Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Systemy medialne w Polsce i na świecie Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Teoria komunikacji społecznej i medialnej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Nie
Współczesna polszczyzna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Wykład monograficzny Wykład (30/-) 1 Nie Nie
Broker Informacji
Filozofia umysłu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Teoria informacji Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Pisanie Kreatywne
Teoria recepcji i oddziaływania tekstu literackiego Wykład (30/-) 1 Nie Nie
Wstęp do pisania kreatywnego Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot do wyboru
Przedmiot do wyboru: Komizm językowy dawniej i dziś Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Polski kalendarz świąteczny i obrzędowy Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Teatr radiowy i sceniczny w ujęciu krytycznym Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Dziennikarskie sposoby pozyskiwania informacji Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Gatunki dziennikarskie/redakcja tekstów dziennikarskich Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 7 Tak Nie
Kultura wypowiedzi dziennikarskiej Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Podstawy warsztatu dziennikarskiego / warsztaty radiowe Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Proseminarium Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Zarys historii Polski i świata Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Broker Informacji
Kognitywne przetwarzanie informacji Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Pozyskiwanie i opracowywanie informacji Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Pisanie Kreatywne
Esej literacki Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Kreatywne pisanie reportażu literackiego Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Narratologia Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Dykcja i emisja głosu Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Podstawy retoryki i erystyki Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Podstawy warsztatu dziennikarskiego / warsztaty prasowe Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
PR i marketing polityczny Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Nie
Broker Informacji
Antropologiczne konteksty informacji Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Praca z użytkownikiem informacji Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Nie Nie
Pisanie Kreatywne
Literaturoznawcze praktyki interpretacyjne Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Strategie kompozycyjne powieści XIX i XX w. Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Warsztaty pisania prozy Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Administracja publiczna Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Deontologia mediów Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Podstawy warsztatu dziennikarskiego/warsztaty telewizyjne Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Seminarium licencjackie (I) Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Translatorium tekstów specjalistycznych Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Wiedza o kulturze Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Zarys rozwoju mediów / media regionalne Wykład (30/-) 3 Nie Nie
Broker Informacji
Archiwizacja i bezpieczeństwo danych Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Dezinformacja w świecie współczesnym Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Pisanie Kreatywne
Schematy fabularne literatury popularnej Wykład (30/-) 1 Nie Nie
Teksty użytkowe Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot do wyboru
PDW: Elementy krytyki literacko-artystycznej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Język pieśni i piosenek jako źródło wiedzy o kulturze Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Językowy savoir-vivre w życiu publicznym Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Komunikacja międzynarodowa a język Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Pdw: Kreacja istot nadprzyrodzonych w literaturze i kulturze popularnej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Literatura/film - nowe technologie/Internet Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Sztuka dyskusji i debaty Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Sztuka interpretacji - teoria i metodologia Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Styl kluczem do sukcesu - sztuka komunikowania Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Podstawy ekonomiki kultury Wykład (30/-) 6 Tak Nie
Prawo mediów Wykład (30/-) 6 Tak Nie
Seminarium licencjackie (II) Seminarium (30/-) 8 Nie Nie
Przedmiot do wyboru
Literatura dla dzieci i młodzieży w edukacji polonistycznej Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
PDW: Historia wydarzeń medialnych w Polsce i na świecie w XX i XXI w Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Kulturowe aspekty wypowiedzi Jana Pawła II Konwersatorium (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Prezenter radiowy Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Sztuka redagowania i moderowania tekstu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Warsztaty krytyczno-publicystyczne Konwersatorium (30/-) 3 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Kampanie społeczne - środki perswazji w mediach Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Płeć w języku Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Sprawność językowa Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Sztuka autoprezentacji Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak