SylabUZ

Computer science and econometrics_English
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2019/2020)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmioty obowiązkowe kierunkowe
Algebra liniowa 1 Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Analiza matematyczna 1 Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Programowanie komputerów 1 Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Przedmioty obowiązkowe ogólne
Technologia informacyjna Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne 1 Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Przedmioty obowiązkowe podstawowe
Mikroekonomia Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 6 Tak Nie
Prawo Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Rachunkowość Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmioty obowiązkowe kierunkowe
Algebra liniowa 2 Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Analiza matematyczna 2 Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Matematyka dyskretna 1 Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Programowanie komputerów 2 Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Przedmioty obowiązkowe ogólne
Język angielski 1 Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne 2 Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Przedmioty obowiązkowe podstawowe
Finanse publiczne Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Makroekonomia Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 6 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmioty obowiązkowe kierunkowe
Bazy danych 1 Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Ćwiczenia (15/-) 5 Tak Nie
Rachunek prawdopodobieństwa Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Przedmioty obowiązkowe ogólne
Język angielski 2 Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmioty obowiązkowe podstawowe
Zarządzanie Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Przedmioty humanistyczne
Polszczyzna w praktyce Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Wstęp do pisania i redagowania prac dyplomowych Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Przedmioty oferowane
Dynamiczne raportowanie Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Tak
Geometria Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Tak
LaTeX Laboratorium (30/-) 2 Nie Tak
Pedagogika Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Tak
Podstawy kryptografii Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Tak
Podstawy uczenia maszynowego Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Tak
Programowanie obiektowe 1 Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Tak
Psychologia Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Tak
Sieci komputerowe Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Tak
Wstęp do metod numerycznych Wykład (30/-), Laboratorium (15/-), Ćwiczenia (15/-) 6 Tak Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmioty obowiązkowe kierunkowe
Badania operacyjne 1 Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Statystyka matematyczna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Statystyka opisowa i ekonomiczna Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmioty obowiązkowe ogólne
Język angielski 3 Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmioty oferowane
Analiza kombinatoryczna struktur dyskretnych Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Tak
Bazy danych 2 Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Tak
Bazy danych projekt 1 Projekt (15/-) 3 Nie Tak
Biznes plan Wykład (15/-), Projekt (15/-) 3 Nie Tak
Ekonomia matematyczna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Tak
Matematyka dyskretna 2 Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Tak
Metody probabilistyczne w informatyce Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Tak
Podstawy modelowania matematycznego Wykład (15/-), Projekt (30/-) 6 Tak Tak
Programowanie obiektowe 2 Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Tak
Przetwarzanie i wizualizacja danych Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Tak
Statystyka matematyczna laboratorium Laboratorium (30/-) 2 Nie Tak
Teoria gier Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Tak
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmioty obowiązkowe kierunkowe
Badania operacyjne 2 Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Ekonometria Wykład (30/-), Laboratorium (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Projektowanie systemów informatycznych Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Seminarium dyplomowe 1 Seminarium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmioty obowiązkowe ogólne
Język angielski 4 Laboratorium (30/-) 2 Tak Nie
Przedmioty humanistyczne
Polszczyzna w praktyce Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Wstęp do pisania i redagowania prac dyplomowych Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Przedmioty oferowane
Bazy danych projekt 2 Projekt (30/-) 4 Nie Tak
Geometria Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Tak
LaTeX Laboratorium (30/-) 2 Nie Tak
Metody aktuarialne Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Tak
Metody boolowskie w informatyce Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Tak
Pedagogika Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Tak
Podstawy inżynierii finansowej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Tak
Podstawy kryptografii Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Tak
Podstawy optymalizacji Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Tak
Podstawy uczenia maszynowego Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Tak
Praktyka zawodowa Praktyka (75/-) 3 Nie Tak
Programowanie aplikacji mobilnych Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Tak
Programowanie obiektowe 1 Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Tak
Psychologia Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Tak
Sieci komputerowe Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Tak
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmioty obowiązkowe kierunkowe
Seminarium dyplomowe 2 Seminarium (60/-) 7 Nie Nie
Przedmioty obowiązkowe podstawowe
Finanse przedsiębiorstw Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 5 Nie Nie
Informatyka ekonomiczna Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Przedmioty oferowane
Algorytmy i struktury danych Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Tak
Analiza ekonomiczna projektów Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Tak
Analiza i projektowanie obiektowe w UML Wykład (30/-), Projekt (30/-) 5 Tak Tak
Analiza kombinatoryczna struktur dyskretnych Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Tak
Aplikacje WWW i PHP Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Tak
Bazy danych 2 Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Tak
Bezpieczeństwo systemów informatycznych Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Tak
Ekonomia matematyczna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Tak
Geometria elementarna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Tak
Kontrola jakości Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Tak
Matematyka dyskretna 2 Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Tak
Metody probabilistyczne w informatyce Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Tak
Modelowanie w finansach Wykład (30/-), Laboratorium (45/-) 7 Tak Tak
Pakiety matematyczne Laboratorium (30/-) 2 Nie Tak
Planowanie doświadczeń Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Tak
Podstawy modelowania matematycznego Wykład (15/-), Projekt (30/-) 6 Tak Tak
Podstawy zarządzania i bezpieczeństwa systemów baz danych Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Tak
Praktyczne metody statystyki Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Tak
Programowanie obiektowe 2 Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Tak
Programowanie w pakietach statystycznych Projekt (30/-) 3 Nie Tak
Statystyka matematyczna laboratorium Laboratorium (30/-) 2 Nie Tak