SylabUZ

Filologia angielska
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2020/2021)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy specjalistyczny - język francuski Ćwiczenia (30/18) 6 Nie Nie
Język obcy specjalistyczny - język niemiecki Ćwiczenia (30/18) 6 Nie Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego I Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18) 16 Nie Nie
Seminarium magisterskie I Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru A
Przedmiot do wyboru: History of Roman Britain Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru B
Przedmiot do wyboru: Podstawy teatrologii a dramat amerykański Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Ścieżka językoznawcza
Językoznawstwo ogólne Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Ścieżka literaturoznawcza
Teoria literatury Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy specjalistyczny - język francuski Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Język obcy specjalistyczny - język niemiecki Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego II Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18) 10 Nie Nie
Seminarium magisterskie II Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru C
Przedmiot do wyboru: Dyskurs kobiecy we współczesnej literaturze afroamerykańskiej Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru D
Przedmiot do wyboru: Komunikacja interkulturowa Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Ścieżka językoznawcza
Metodologia badań językoznawczych Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Ścieżka literaturoznawcza
Metodologia badań literaturoznawczych Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Spec. Nauczycielska
Dydaktyka języka angielskiego II

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 4 Tak Nie
Kompetencje nauczyciela

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Spec. Translatoryka
Teoria i praktyka przekładu audiowizualnego

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Tłumaczenia pisemne I

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Konwersatorium (30/18) 4 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Kultura współczesna krajów angielskiego obszaru językowego Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego III Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Egzamin (0/0) 15 Tak Nie
Seminarium magisterskie III Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru E
Przedmiot do wyboru: Brytyjska filozofia społeczna i polityczna Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru F
Przedmiot do wyboru: Literatura/film - nowe technologie/Internet Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Ścieżka językoznawcza
Teksty i konteksty - językoznawstwo Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Ścieżka literaturoznawcza
Teksty i konteksty - literaturoznawstwo Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Spec. Nauczycielska
Ciągła praktyka dydaktyczna w szkole ponadpodstawowej

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Ćwiczenia (60/60) 3 Nie Nie
Spec. Translatoryka
Tłumaczenia pisemne II

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Konwersatorium (60/36) 3 Tak Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praktyczna nauka języka angielskiego IV Konwersatorium (30/18) 10 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Podstawy komunikowania społecznego Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie

Przedmiot społeczny: Społeczeństwo obywatelskie. Teoria i praktyka

Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Seminarium magisterskie IV Seminarium (30/18) 11 Nie Nie
Przedmiot do wyboru G
PDW: Językoznawstwo kognitywne Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru H
Przedmiot do wyboru: Teorie uczenia się i nauczania języka Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru I
Przedmiot do wyboru: Wprowadzenie do ekokrytyki Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Spec. Translatoryka
Tłumaczenia specjalistyczne

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Konwersatorium (30/18) 1 Nie Nie
Tłumaczenia ustne konsekutywne

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Konwersatorium (30/18) 1 Nie Nie