SylabUZ

Computer science and econometrics_English
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2020/2021)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmioty obowiązkowe kierunkowe
Analiza wielowymiarowa Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Nie
Ekonometria dynamiczna i finansowa Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 7 Tak Nie
Inżynieria oprogramowania Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 7 Tak Nie
Przedmioty obowiązkowe ogólne
Język angielski 1 Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmioty obowiązkowe podstawowe
Prognozowanie i symulacja Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 7 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmioty obowiązkowe kierunkowe
Ekonomia matematyczna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Metody aktuarialne Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Seminarium dyplomowe 1 Seminarium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmioty obowiązkowe ogólne
Język angielski 2 Laboratorium (30/-) 2 Tak Nie
Przedmioty humanistyczne
Stylistyka praktyczna Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Przedmioty społeczne
Pedagogika 2 Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Psychologia 2 Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmioty oferowane
Analiza decyzyjna i teoria decyzji Wykład (30/-), Projekt (15/-), Ćwiczenia (15/-) 7 Tak Tak
Analiza rynków finansowych Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Tak
Aplikacje WWW i PHP Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Tak
Hurtownie danych Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Tak
LaTeX Laboratorium (30/-) 2 Nie Tak
Modelowanie oprogramowania w systemach gospodarczych Wykład (15/-), Projekt (30/-) 4 Nie Tak
Seminarium specjalistyczne 1 Seminarium (30/-) 2 Nie Tak
Technologie internetowe w zarządzaniu Wykład (15/-), Projekt (30/-) 4 Nie Tak
Uczenie maszynowe Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Tak
Wybrane zagadnienia z matematyki dyskretnej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmioty obowiązkowe kierunkowe
Analiza statystyczna w badaniach rynku Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Seminarium dyplomowe 2 Seminarium (60/-) 6 Nie Nie
Systemy informacyjne zarządzania Wykład (30/-), Projekt (30/-) 5 Tak Nie
Przedmioty humanistyczne
Specjalistyczny język angielski Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Przedmioty oferowane
Ekonometria Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Ćwiczenia (30/-) 10 Tak Tak
Inżynieria oprogramowania 2 Wykład (15/-), Projekt (30/-) 5 Tak Tak
Komputerowe przetwarzanie obrazów Wykład (15/-), Projekt (30/-) 4 Nie Tak
Metody algorytmiczne Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Tak
Multimedia w biznesie Wykład (30/-), Projekt (15/-) 5 Tak Tak
Narzędzia i technologie w projektowaniu systemów e-biznesu Wykład (15/-), Projekt (30/-) 4 Nie Tak
Rynek inwestycji Wykład (15/-), Projekt (30/-) 4 Nie Tak
Seminarium specjalistyczne 2 Seminarium (30/-) 2 Nie Tak
Systemy klasy ERP Wykład (15/-), Projekt (30/-) 6 Tak Tak
Technologiczne podstawy e-gospodarki Wykład (15/-), Projekt (30/-) 4 Nie Tak
Zaawansowane techniki programowania korporacyjnych systemów rozproszonych Wykład (15/-), Laboratorium (15/-), Projekt (15/-) 4 Nie Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmioty obowiązkowe kierunkowe
Metody reprezentacyjne Wykład (30/-), Laboratorium (15/-) 4 Nie Nie
Seminarium dyplomowe 3 Seminarium (60/-) 9 Nie Nie
Sieci komputerowe Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Przedmioty humanistyczne
Specjalistyczny język angielski Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Stylistyka praktyczna Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Przedmioty społeczne
Pedagogika 2 Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Psychologia 2 Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmioty oferowane
Analiza decyzyjna i teoria decyzji Wykład (30/-), Projekt (15/-), Ćwiczenia (15/-) 7 Tak Tak
Analiza rynków finansowych Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Tak
Aplikacje WWW i PHP Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Tak
Hurtownie danych Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Tak
Modelowanie oprogramowania w systemach gospodarczych Wykład (15/-), Projekt (30/-) 4 Nie Tak
Planowanie doświadczeń Wykład (30/-), Laboratorium (15/-) 6 Tak Tak
Seminarium specjalistyczne 3 Seminarium (30/-) 2 Nie Tak
Technologie internetowe w zarządzaniu Wykład (15/-), Projekt (30/-) 4 Nie Tak
Uczenie maszynowe Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Tak
Wybrane zagadnienia z matematyki dyskretnej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Tak