SylabUZ

Architektura krajobrazu
drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr letni (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Budowa i konserwacja dróg i nawierzchni parkowych Wykład (15/9), Projekt (30/18), Ćwiczenia (15/9) 5 Nie Nie
Inżynieria krajobrazu Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Kształtowanie krajobrazu miasta Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Metodologia badań i statystyczne opracowywanie wyników Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Nowoczesne technologie w architekturze krajobrazu Wykład (30/18), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Planowanie przestrzenne Wykład (30/18), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Pracownia dyplomowa Projekt (45/27) 3 Nie Nie
Przedmiot ogólnouczelniany Wykład (30/18) 1 Nie Nie
Rewitalizacja krajobrazów zdegradowanych Wykład (15/9), Projekt (45/27) 5 Tak Nie
Winnice w krajobrazie Środkowego Nadodrza Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Zaawansowane techniki cyfrowe w projektowaniu Projekt (45/27) 3 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Detal architektoniczny Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Kosztorysy inwestorskie, wykonawcze i ofertowe Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Kształtowanie zieleni przyulicznej Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Pracownia dyplomowa Projekt (45/27) 3 Nie Nie
Praktyka zawodowa Praktyka (0/0) 7 Nie Nie
Projektowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowych Wykład (15/9), Projekt (45/27) 3 Nie Nie
Przedmiot humanistyczny Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Przedmiot społeczny Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Renaturalizacja cieków i zbiorników wodnych Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Roślinność drzewiasta w środowisku miejskim Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Styl i stylizacja w ogrodzie Wykład (30/18), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Techniczne systemy terenów rekreacyjnych Wykład (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Turystyka na terenach antropogenicznych Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy dla architektów krajobrazu Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 10 Nie Nie
Praktyka zawodowa Praktyka (0/0) 13 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Studia historyczno-krajobrazowe Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Studia i analizy architektoniczno-krajobrazowe Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie