SylabUZ

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Lista przedmiotów oferowanych
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Diagnoza funkcjonalna osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Dydaktyka specjalna (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/15), Ćwiczenia (-/20) 5 Tak Nie
Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Elementy pedagogiki leczniczej (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/10) 2 Nie Nie
Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/15) 3 Nie Nie
Metody terapii i wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/10) 3 Nie Nie
Metody terapii opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/10) 3 Nie Nie
Metody terapii uzależnień (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Metodyka nauczania i wychowania osób z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/15) 3 Nie Nie
Metodyka nauczania początkowego w szkole specjalnej (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/15) 3 Nie Nie
Metodyka pracy w inetrnacie i innych placówkach rehabilitacyjnych (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/10) 3 Nie Nie
Modele i metody badań osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/10) 2 Nie Nie
Pedagogika specjalna (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 4 Tak Nie
Podstawy neurologii i psychiatrii dziecięcej (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Podstawy psychologii rozwoju (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/15) 3 Nie Nie
Praktyka (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Praktyka (-/120) 10 Nie Nie
Techniki multimedialne w edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Laboratorium (-/5) 1 Nie Nie
Terapia muzyką i tańcem (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Terapia trudności w czytaniu i pisaniu (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/10) 2 Nie Nie
Wykład monograficzny: Agresja dzieci i młodzieży (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Wykład (-/5) 1 Nie Nie