SylabUZ

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 0
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Innowacje w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Metodyka edukacji językowej w przedszkolu Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka edukacji literackiej Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka edukacji matematycznej w klasach 1-3 Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka edukacji muzycznej Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka edukacji plastycznej Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka edukacji polonistycznej w klasach 1-3 Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka edukacji przyrodniczej i społecznej w klasach 1-3 Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka edukacji przyrodniczej i społecznej w przedszkolu Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka zajęć technicznych i komputerowych Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Niedostosowanie społeczne dzieci Wykład (-/10) 1 Nie Nie
Pedagogika przedszkolna Wykład (-/15), Ćwiczenia (-/15) 3 Tak Nie
Pedagogika wczesnoszkolna Wykład (-/15), Ćwiczenia (-/15) 3 Tak Nie
Podstawy nauczania języka polskiego Wykład (-/15), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Podstawy nauczania matematyki Wykład (-/15), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Podstawy wiedzy o środowisku przyrodniczym Wykład (-/15), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna w klasach 1-3 Praktyka (-/110) 5 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna w przedszkolu Praktyka (-/110) 5 Nie Nie
Profilaktyka i terapia w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Projektowanie ofert edukacyjnych w klasach 1-3 Ćwiczenia (-/30) 4 Nie Nie
Projektowanie ofert edukacyjnych w przedszkolu Ćwiczenia (-/30) 4 Nie Nie
Psychologia rozwoju i wychowania wieku dziecięcego Wykład (-/15) 3 Tak Nie