SylabUZ

Pedagogika Marii Montessori i Plan Daltoński
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Lista przedmiotów oferowanych
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Geneza i rozwój Planu Daltońskiego (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/10) 4 Tak Nie
Geneza i rozwój systemu Montessori (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/10) 4 Tak Nie
Koncepcja inteligencji wielorakich a Plan Daltoński (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/10) 3 Nie Nie
Metodyka kształcenia matematycznego (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/20) 4 Nie Nie
Metodyka kształcenia multisensorycznego (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/15) 4 Nie Nie
Metodyka poznawania środowiska społeczno-przyrodniczego (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/20) 4 Nie Nie
Metodyka rozwijania sprawności językowych (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/20) 4 Nie Nie
Organizacyjne aspekty funkcjonowania placówki montessoriańskiej (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 5 Nie Nie
Plan Daltoński w przedszkolu (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 5 Nie Nie
Plan Daltoński w szkole podstawowej (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 5 Nie Nie
Praktyka hospitacyjna (Wydział Nauk Społecznych) Praktyka (-/30) 4 Nie Nie
Techniki poznawania dziecka i jego środowiska (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 4 Nie Nie
Teoretyczne podstawy pedagogiki Marii Montessori (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/2), Ćwiczenia (-/8) 3 Nie Nie
Teoretyczne podstawy Planu Daltońskiego (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/2), Ćwiczenia (-/8) 3 Nie Nie
Zasady Planu Daltońskiego (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/20) 4 Nie Nie