SylabUZ

Turystyka i rekreacja
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ekologia i ochrona środowiska Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Etyka zawodu i kultura pracy Wykład (20/-), Ćwiczenia (20/-), Warsztaty (20/-) 5 Nie Nie
Geografia turystyczna Wykład (15/-), Laboratorium (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Nowe trendy w turystyce Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży Ćwiczenia (30/-), Warsztaty (15/-) 2 Nie Nie
Socjologia i metodologia badań społecznych Wykład (30/-), Ćwiczenia (20/-), Warsztaty (10/-) 5 Tak Nie
Technologie informacyjne Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Wstęp do wiedzy o sztuce Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ekonomia Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Ekoturystyka Wykład (30/-), Laboratorium (15/-) 4 Tak Nie
Fakultet 1 Warsztaty (20/-) 2 Nie Nie
Fizjologia człowieka Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-), Warsztaty (15/-) 2 Nie Nie
Pedagogika czasu wolnego Wykład (15/-), Laboratorium (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Nie Nie
Podstawy rekreacji Wykład (15/-), Laboratorium (15/-), Ćwiczenia (15/-), Warsztaty (15/-) 5 Tak Nie
Podstawy turystyki Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Prawo Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Psychologia społeczna Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ekonomika turystyki i rekreacji Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Fakultet 2 Warsztaty (20/-) 2 Nie Nie
Język obcy Laboratorium (30/-) 1 Nie Nie
Krajoznawstwo Wykład (15/-), Laboratorium (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Obsługa ruchu turystycznego Warsztaty (45/-) 3 Nie Nie
Praktyka Praktyka (0/-) 3 Nie Nie
Przedmiot ogólnouczelniany Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Techniki negocjacji Ćwiczenia (15/-), Warsztaty (30/-) 4 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Laboratorium (30/-) 0 Nie Nie
Zagospodarowanie turystyczne Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Tak Nie
Zarządzanie Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Fakultet 3 Warsztaty (20/-) 2 Nie Nie
Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Hotelarstwo Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Język obcy Laboratorium (30/-) 1 Nie Nie
Kultura kulinarna Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 3 Tak Nie
Podstawy marketingu Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Praktyka Praktyka (0/-) 6 Nie Nie
Prawo gospodarcze Wykład (30/-) 2 Tak Nie
Regionalistyka Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-), Warsztaty (15/-) 4 Nie Nie
Wstęp do analizy statystycznej Wykład (15/-), Laboratorium (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Laboratorium (30/-) 0 Nie Nie