SylabUZ

Żywienie i dietetyka w sporcie
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Alergie pokarmowe Seminarium (-/10) 1 Nie Nie
Antropologia sportu Seminarium (-/10) 1 Nie Nie
Coaching w sporcie Seminarium (-/20) 3 Nie Nie
Fizjologia wysiłku fizycznego, cz. I Seminarium (-/20) 2 Nie Nie
Fizjologia wysiłku fizycznego, cz. II Seminarium (-/20) 2 Nie Nie
Fizjologia żywienia Seminarium (-/20) 3 Nie Nie
Żywienie w zdrowiu i chorobie Seminarium (-/20) 3 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Dodatki do żywności Seminarium (-/10) 1 Nie Nie
Niedozwolone substancje dopingujące w sporcie Seminarium (-/20) 3 Nie Nie
Odnowa biologiczna Seminarium (-/20) 3 Nie Nie
Personalizacja programu odżywiania, cz. I Seminarium (-/20) 2 Nie Nie
Personalizacja programu odżywiania, cz. II Seminarium (-/20) 2 Nie Nie
Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym Seminarium (-/10) 1 Nie Nie
Żywienie w sporcie i rekreacji Seminarium (-/20) 3 Nie Nie