SylabUZ

Zarządzanie i inżynieria produkcji
pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2019/2020)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Chemia Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Matematyka Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Podstawy ekonomii Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Podstawy mechaniki Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 4 Nie Nie
Rysunek techniczny Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Technologie informacyjne Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Wprowadzenie do inżynierii produkcji Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Fizyka Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Grafika inżynierska 2D Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Inżynieria środowiska pracy Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Materiałoznawstwo Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Ochrona własności intelektualnej Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Techniki wytwarzania Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Wytrzymałość materiałów Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 4 Nie Nie
Zarządzanie przedsiębiorstwem Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Algorytmy numeryczne Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Tak
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Badania operacyjne Wykład (30/18), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Grafika inżynierska 3D Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Marketing produktów i usług Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Metody statystyczne w inżynierii produkcji Wykład (15/9), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Podstawy prawa gospodarczego Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Rachunek kosztów dla inżynierów Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Techniki programowania Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Tak
Wychowanie fizyczne I Ćwiczenia (30/0) 0 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Controlling produkcji Wykład (15/9), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Ekologia zasobów naturalnych i zarządzanie środowiskiem Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Język angielski I Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki I Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Podstawy metrologii Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Podstawy projektowania inżynierskiego Wykład (30/18), Projekt (30/18), Ćwiczenia (15/9) 6 Tak Nie
Projektowanie inżynierskich baz danych Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Wychowanie fizyczne II Ćwiczenia (30/0) 0 Nie Nie
Zarządzanie produkcją i usługami Wykład (30/18), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza danych produkcyjnych Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Język angielski II Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki II Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Logistyka produkcji Wykład (15/9), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Procesy produkcyjne Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Projektowanie inżynierskie 3D Projekt (30/18) 2 Nie Nie
Zarządzanie jakością w procesach produkcyjnych Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Inżynieria Jakości
Kontrola i sterowanie produkcją Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Ocena jakości technicznej materiałów i wyrobów Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Projektowanie dla jakości Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe - inżynierskie I Seminarium (15/9) 1 Nie Nie
Zarządzanie Logistyczne
Projektowanie struktur teleinformatycznych Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe - inżynierskie I Seminarium (15/9) 1 Nie Nie
Symulacja procesów produkcyjnych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Projekt (30/18) 5 Nie Nie
Techniczne przygotowanie produkcji Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie Produkcją i Usługami
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Podstawy utrzymania ruchu Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe - inżynierskie I Seminarium (15/9) 1 Nie Nie
Zarządzanie relacjami z klientami Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Informatyczne systemy zarządzania produkcją Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Tak Nie
Inżynieria współbieżna Wykład (15/9), Projekt (30/18) 2 Nie Tak
Język angielski III Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki III Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Planowanie i kierowanie przedsięwzięciami Wykład (30/18), Projekt (30/18) 3 Nie Tak
Procesy technologiczne montażu Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Projektowanie współbieżne w inżynierii produkcji Wykład (15/9), Projekt (30/18) 2 Nie Tak
Zarządzanie projektami innowacyjnymi Wykład (30/18), Projekt (30/18) 3 Nie Tak
Inżynieria Jakości
Praktyka zawodowa Praktyka (160/160) 6 Nie Nie
Seminarium dyplomowe - inżynierskie II Seminarium (60/54) 3 Nie Nie
Sterowanie jakością Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 3 Tak Nie
Technologiczność a jakość wyrobów Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Tak Nie
Tendencje rozwojowe w kontroli jakości Wykład (15/9), Projekt (30/18) 2 Nie Nie
Zarządzanie Logistyczne
Budżetowanie w przedsiębiorstwach produkcyjnych Wykład (30/18), Projekt (30/18) 3 Tak Nie
Modelowanie procesów produkcyjnych I Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Praktyka zawodowa Praktyka (160/160) 6 Nie Nie
Seminarium dyplomowe - inżynierskie II Seminarium (60/54) 3 Nie Nie
Techniki internetowe Wykład (30/18), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie Produkcją i Usługami
Bezpieczeństwo użytkowania maszyn i urządzeń Wykład (15/9), Projekt (30/18) 2 Nie Nie
Podstawy harmonogramowania produkcji Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Tak Nie
Praktyka zawodowa Praktyka (160/160) 6 Nie Nie
Seminarium dyplomowe - inżynierskie II Seminarium (60/54) 3 Nie Nie
Wewnątrzzakładowe systemy transportowe Wykład (30/18), Projekt (30/18) 3 Tak Nie
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język angielski IV Laboratorium (30/18) 2 Tak Tak
Język niemiecki IV Laboratorium (30/18) 2 Tak Tak
Inżynieria Jakości
Komputerowe wspomaganie w inżynierii produkcji Wykład (15/9), Projekt (60/36) 5 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 15 Nie Nie
Seminarium dyplomowe - inżynierskie III Seminarium (60/54) 4 Nie Nie
Systemy zarządzania jakością Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Zarządzanie Logistyczne
Inżynieria systemów produkcyjnych Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Modelowanie procesów produkcyjnych II Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 15 Nie Nie
Procesy sprzedażowe Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe - inżynierskie III Seminarium (60/54) 4 Nie Nie
Zarządzanie Produkcją i Usługami
Metody i narzędzia innowacyjności w przedsiębiorstwach Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 15 Nie Nie
Restrukturyzacja przedsiębiorstw Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe - inżynierskie III Seminarium (60/54) 4 Nie Nie
Zarządzanie projektem Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie