SylabUZ

Matematyka
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2019/2020)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmioty obowiązkowe kierunkowe
Geometria różniczkowa Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Nie
Matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Nie
Przedmioty obowiązkowe ogólne
Język angielski 1 Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmioty obowiązkowe podstawowe
Analiza rzeczywista i zespolona Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Nie
Topologia Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmioty obowiązkowe kierunkowe
Seminarium dyplomowe 1 Seminarium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmioty obowiązkowe ogólne
Język angielski 2 Laboratorium (30/-) 2 Tak Nie
Przedmioty obowiązkowe podstawowe
Analiza funkcjonalna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Przedmioty humanistyczne
Stylistyka praktyczna Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Przedmioty społeczne
Pedagogika 2

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Psychologia 2

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmioty oferowane
Analiza kombinatoryczna

Występuje w specjalnościach: Informatyka matematyczna

Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Tak
Dydaktyka matematyki 3

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Ekonomia matematyczna 2

Występuje w specjalnościach: Matematyka z informatyką w ekonomii

Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Tak
Hurtownie danych

Występuje w specjalnościach: Informatyka matematyczna

Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Tak
LaTeX Laboratorium (30/-) 2 Nie Tak
Metody aktuarialne

Występuje w specjalnościach: Matematyka z informatyką w finansach i ubezpieczeniach

Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Tak
Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 3

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Ćwiczenia (45/-) 4 Nie Tak
Pracownia matematyczna 2 Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Praktyka nauczycielska 3

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Praktyka (60/-) 3 Nie Tak
Praktyka śródroczna 3

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Procesy stochastyczne 1

Występuje w specjalnościach: Matematyka z informatyką w finansach i ubezpieczeniach, Modelowanie matematyczne

Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Tak
Programowanie matematyczne

Występuje w specjalnościach: Matematyka z informatyką w ekonomii

Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Ćwiczenia (30/-) 10 Tak Tak
Seminarium specjalistyczne 1

Występuje w specjalnościach: Informatyka matematyczna, Matematyka z informatyką w ekonomii, Matematyka z informatyką w finansach i ubezpieczeniach, Modelowanie matematyczne, Nauczycielska

Seminarium (30/-) 2 Nie Tak
Sieci komputerowe Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Tak
Śródroczna praktyka wychowawcza 2

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Praktyka (30/-) 2 Nie Tak
Teoria sterowania 1

Występuje w specjalnościach: Modelowanie matematyczne

Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Tak
Wybrane zagadnienia z matematyki dyskretnej

Występuje w specjalnościach: Informatyka matematyczna

Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmioty obowiązkowe kierunkowe
Seminarium dyplomowe 2 Seminarium (60/-) 6 Nie Nie
Przedmioty humanistyczne
Specjalistyczny język angielski Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Przedmioty oferowane
Badania operacyjne

Występuje w specjalnościach: Matematyka z informatyką w ekonomii

Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Tak
Dydaktyka matematyki 4

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Ekonometria

Występuje w specjalnościach: Matematyka z informatyką w ekonomii

Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Ćwiczenia (30/-) 8 Nie Tak
Inżynieria finansowa

Występuje w specjalnościach: Matematyka z informatyką w finansach i ubezpieczeniach

Wykład (30/-), Laboratorium (15/-), Ćwiczenia (15/-) 8 Tak Tak
Komputerowe przetwarzanie obrazów Wykład (15/-), Projekt (30/-) 4 Nie Tak
Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Laboratorium (30/-) 5 Nie Tak
Metody algorytmiczne

Występuje w specjalnościach: Informatyka matematyczna

Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Tak
Metody numeryczne 2 Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Ćwiczenia (30/-) 10 Tak Tak
Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 4

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Ćwiczenia (45/-) 4 Nie Tak
Modelowanie matematyczne 1 Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 7 Tak Tak
Modelowanie w finansach 2 Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Tak
Procesy stochastyczne 2

Występuje w specjalnościach: Matematyka z informatyką w finansach i ubezpieczeniach

Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Tak
Równania różniczkowe

Występuje w specjalnościach: Modelowanie matematyczne

Wykład (30/-), Laboratorium (15/-), Ćwiczenia (15/-) 8 Tak Tak
Seminarium specjalistyczne 2

Występuje w specjalnościach: Informatyka matematyczna, Matematyka z informatyką w ekonomii, Matematyka z informatyką w finansach i ubezpieczeniach, Modelowanie matematyczne, Nauczycielska

Seminarium (30/-) 2 Nie Tak
Teoria gier w ekonomii

Występuje w specjalnościach: Matematyka z informatyką w ekonomii

Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 6 Tak Tak
Teoria sterowania 2

Występuje w specjalnościach: Modelowanie matematyczne

Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Tak
Wybrane zagadnienia modelowania matematycznego

Występuje w specjalnościach: Modelowanie matematyczne

Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Ćwiczenia (30/-) 8 Nie Tak
Wybrane zagadnienia z teorii matroidów

Występuje w specjalnościach: Informatyka matematyczna

Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Tak
Wykład monograficzny

Występuje w specjalnościach: Informatyka matematyczna

Wykład (30/-) 4 Tak Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmioty obowiązkowe kierunkowe
Równania różniczkowe cząstkowe Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Ćwiczenia (30/-) 10 Tak Nie
Seminarium dyplomowe 3 Seminarium (60/-) 9 Nie Nie
Przedmioty humanistyczne
Specjalistyczny język angielski Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Stylistyka praktyczna Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Przedmioty społeczne
Pedagogika 2 Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Psychologia 2 Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmioty oferowane
Analiza kombinatoryczna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Tak
Ekonomia matematyczna 2 Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Tak
Historia matematyki

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Nie Tak
Hurtownie danych Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Tak
Laboratorium specjalistyczne

Występuje w specjalnościach: Informatyka matematyczna

Laboratorium (30/-) 3 Nie Tak
Metody aktuarialne Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Tak
Modelowanie matematyczne 2 Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 7 Tak Tak
Pracownia matematyczna 2

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Procesy stochastyczne 1 Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Tak
Programowanie matematyczne Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Ćwiczenia (30/-) 10 Tak Tak
Seminarium specjalistyczne 3

Występuje w specjalnościach: Informatyka matematyczna, Matematyka z informatyką w ekonomii, Matematyka z informatyką w finansach i ubezpieczeniach, Modelowanie matematyczne, Nauczycielska

Seminarium (30/-) 2 Nie Tak
Sieci komputerowe Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Tak
Szeregi czasowe

Występuje w specjalnościach: Matematyka z informatyką w finansach i ubezpieczeniach

Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Ćwiczenia (30/-) 8 Nie Tak
Teoria sterowania 1 Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Tak
Wybrane zagadnienia z matematyki dyskretnej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Tak