SylabUZ

Literatura popularna i kreacje światów gier
pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2020/2021)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Groznawstwo Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język jako archiwum kultury Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Język starożytny: łacina z elementami kultury antycznej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Mity i religie świata Wykład (30/-) 5 Tak Nie
Nauki pomocnicze literaturoznawstwa i językoznawstwa Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Podręcznik narracyjnych gier fabularnych Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot społeczny - Podstawy public relations Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Przedmiot społeczny - Psychologia społeczna Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Przedmiot społeczny - Socjologia ciała Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Wprowadzenie do studiów wyższych/życie kulturalne miasta i regionu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Eposy świata Wykład (30/-) 1 Nie Nie
Historia kultury i literatury popularnej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Nie
Nowe media Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Podstawy retoryki Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Teoria gier Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Broker Informacji
Teoria informacji Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Pisanie Kreatywne
Recepcja i oddziaływanie tekstów kultury Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do pisania kreatywnego Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Przedmiot do wyboru
Pdw:Wybrane aspekty frazeologii polskiej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Komizm językowy dawniej i dziś Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Polski kalendarz świąteczny i obrzędowy Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Sztuka autoprezentacji Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Teatr radiowy i sceniczny w ujęciu krytycznym Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Analiza struktur gier Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Imaginarium kultury i literatury popularnej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Nie
Kultura języka polskiego Wykład (30/-), Konwersatorium (30/-) 7 Tak Nie
Literatura i gry Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Broker Informacji
Kognitywne przetwarzanie informacji Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Pozyskiwanie i opracowanie informacji Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Pisanie Kreatywne
Esej literacki Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Narratologia Wykład (30/-) 1 Nie Nie
Warsztaty krytyczno-publicystyczne Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Archaizacja języka gier Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Mechanika gier Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Proseminarium Seminarium (30/-) 4 Nie Nie
Teoria i genologia literatury popularnej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Twórcze użycie języka w grach Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Broker Informacji
Antropologiczne konteksty informacji Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Praca z użytkownikiem informacji Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Pisanie Kreatywne
Czas i przestrzeń Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Fabuła i intryga Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Kreacja bohatera Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru
Pdw: Kreacja istot nadprzyrodzonych w literaturze i kulturze popularnej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Baśń w literaturze Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Topografia w literaturze i w kulturze Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Digital storytelling Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Ekonomiczny wymiar gier Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Polska współczesna proza fantastyczna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Seminarium licencjackie Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Techniki pisania scenariuszy/ tekst literacki jako podstawa scenariuszopisania Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Broker Informacji
Archiwizacja i bezpieczeństwo danych Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Dezinformacja w świecie współczesnym Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Pisanie Kreatywne
Teksty użytkowe Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Warsztaty pisania prozy/warsztaty pisania poezji Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru
Przedmiot do wyboru: Elementy krytyki literacko-artystycznej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Fenomen mody w zwierciadle języka i kultury Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Literatura/film - nowe technologie/Internet Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Styl kluczem do sukcesu - sztuka komunikowania Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Językowy savoire-vivre w życiu publicznym Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Komunikacja międzynarodowa a język Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Kreatywne pisanie reportazu literackiego Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Sprawność językowa Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Sztuka dyskusji i debaty Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Sztuka interpretacji - teoria i metodologia Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przemysły kreatywne Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Scenariusz gry - projekt grupowy Laboratorium (30/-) 5 Nie Nie
Seminarium licencjackie Seminarium (30/-) 8 Nie Nie
Wiedza o kulturze Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Zarządzanie projektem Laboratorium (30/-) 6 Nie Nie
Przedmiot do wyboru
PDW: Prezenter radiowy Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Sztuka redagowania i moderowania tekstu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Historia wydarzeń medialnych w Polsce i na świecie w XX i XXI w Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Kreacyjna moc języka Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Kulturowe aspekty wypowiedzi Jana Pawła II Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Płeć w języku Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Warsztaty krytycznoliterackie Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak