SylabUZ

Pedagogika / Animacja kultury z profilem artystycznym- Teatr
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Antropologia kulturowa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Logika Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Metodologia badań społecznych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Pedagogika ogólna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Pedeutologia Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (30/18) 4 Nie Nie

Szkolenie BHP

Wykład (4/4) Nie Nie
Ścieżka A (dla kontynuujących specjalność)
Edukacja międzykulturowa Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Tak
Ścieżka B (dla pozostałych)
Teorie kultury i animacji z metodyką Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Tak
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Metody statystyczne w pedagogice Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Pedagogika porównawcza Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (30/18) 4 Nie Nie
Teatr 1 - Teorie i praktyki teatralne Laboratorium (45/27) 4 Nie Nie
Wprowadzenie do wiedzy o teatrze Wykład (15/9), Ćwiczenia (25/15) 2 Nie Nie
Współczesne koncepcje filozofii i etyki Wykład (30/18) 5 Tak Nie
Współczesne problemy psychologii Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Blok językowy
Język angielski Konwersatorium (30/18) 2 Tak Tak
Język francuski Konwersatorium (30/18) 2 Tak Tak
Język niemiecki Konwersatorium (30/18) 2 Tak Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Pedagogika czasu wolnego Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Tak Nie
Programy dotacyjne w kulturze Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Nie Nie
Seminarium dyplomowe III Seminarium (30/18) 4 Nie Nie
Teatr 2 - Metodyka pracy z grupą teatralną z realizacją etiud Laboratorium (45/27) 4 Nie Nie
Teatr 3 - Warsztat teatralno-pedagogiczny Laboratorium (45/27) 5 Nie Nie
Moduł rozszerzający - ograniczonego wyboru
Wykład monograficzny: Być dobrym rodzicem Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny: E-learning Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny: Kapitał edukacyjny dziecka Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny: Logopedia XXI wieku w obliczu wielokulturowości Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny: Partnerstwo edukacyjne a kapitał społeczny w aspekcie jednostkowym i zbiorowym Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny: Pułapki opieki i wychowania Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny: Sieci społeczne w działaniu Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny: Teoria decyzji Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych kobiet i mężczyzn Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny: Zarządzanie konfliktem Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Ścieżka A (dla kontynuujących specjalność)
Ruch w teatrze Laboratorium (30/18) 4 Nie Tak
Ścieżka B (dla pozostałych)
Wiedza o kulturze popularnej i mediach Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Andragogika Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Promocja i reklama w kulturze Ćwiczenia (30/18) 6 Nie Nie
Seminarium dyplomowe IV Seminarium (30/18), Egzamin (-/-) 8 Tak Nie
Teatr 4 - Animacja działań teatralnych Laboratorium (60/36) 6 Nie Nie
Współczesne problemy socjologii Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Nie Nie