SylabUZ

Logopedia i język migowy
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Anatomia i fizjologia narządów mowy Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 2 Nie Nie
Audiologia i foniatria Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 2 Nie Nie
Fonetyka i fonologia języka polskiego Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Funkcjonalny opis języka polskiego - gramatyka, semantyka, pragmatyka Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Geriatria Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Ortodoncja Wykład (-/5) 1 Nie Nie
Pediatria Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Psychiatria i neurologia Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 2 Nie Nie
Wybrane zagadnienia z wiedzy o języku Wykład (-/5) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Emisja i higiena głosu Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Komunikacja alternatywna i wspomagająca Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 2 Nie Nie
Kultura języka polskiego Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Profilaktyka logopedyczna Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 2 Nie Nie
Psychologia kliniczna Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Psychologia rozwojowa Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Psychologiczne podstawy diagnozy i terapii Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 2 Nie Nie
Rozwój mowy i języka Ćwiczenia (-/15) 3 Nie Nie
Wprowadzenie do logopedii Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 4 Tak Nie
Zaburzenia czytania i pisania Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Diagnoza i terapia logopedyczna I - dyslalia, palatolalia, dysfagia Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/40) 5 Tak Nie
Diagnoza i terapia logopedyczna II - opóźniony rozwój mowy, jąkanie Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/40) 5 Tak Nie
Język migowy 1 - kurs podstawowy Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/50) 8 Tak Nie
Logopedyczne studium przypadku Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 4 Tak Nie
Masaż logopedyczny Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Pedagogiczne podstawy logopedii Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Pedagogika elementarna Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Pedagogika specjalna Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do diagnozy i terapii logopedycznej Wykład (-/10) 2 Tak Nie
Wprowadzenie do języka migowego Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 2 Nie Nie
Zaburzenia komunikacji językowej Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/35) 5 Tak Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Diagnoza i terapia logopedyczna III - oligofazja, autyzm, surdologopedia Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/40) 5 Tak Nie
Diagnoza i terapia logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja, inne zaburzenia mowy Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/40) 5 Tak Nie
Fonacja pozakrtaniowa Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Język migowy 2 - kurs doskonalący Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/50) 8 Tak Nie
Język migowy 3 - kurs zaawansowany Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/50) 4 Tak Nie
Logorytmika Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Praktyka logopedyczna w placówkach medycznych Praktyka (-/40) 2 Nie Nie
Praktyka logopedyczna w placówkach oświatowych Praktyka (-/60) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (-/10) 6 Nie Nie