SylabUZ

Filologia / Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Fonetyka języka rosyjskiego Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Historia Rosji Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Język rosyjski: kurs podręcznikowy Konwersatorium (150/-) 12 Nie Nie
Język starożytny: SCS Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego - Fonetyka i ortofonia Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot społeczny : Antropologia kulturowa Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Przedmiot społeczny : Wiedza o państwie Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Psychologia społeczna Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Religie świata Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Wychowanie fizyczne I Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praktyczna nauka języka angielskiego - Gramatyka praktyczna Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego - Konwersacja Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I Konwersatorium (120/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Egzamin (0/-) 12 Tak Nie
Wiedza o Rosji Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Wiedza o Rosji Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wstęp do językoznawstwa Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Wstęp do literaturoznawstwa Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Wychowanie fizyczne. 2 Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
spec. Biznes i turystyka
Tłumaczenie praktyczne I Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Wybrane aspekty przekładu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
spec. Translatoryka
Organizacja i technika pracy tłumacza Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do translatoryki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego I Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Historia literatury rosyjskiej od literatury staroruskiej do "szkoły naturalnej" Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Historia literatury rosyjskiej od literatury staroruskiej do "szkoły naturalnej" Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego - Gramatyka praktyczna Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego - Pisanie Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-) 6 Nie Nie
Wiedza o Rosji II Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
spec. Biznes i turystyka
Elementy wiedzy ekonomicznej i prawniczej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język rosyjski w branży turystycznej I Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Tłumaczenie praktyczne II Konwersatorium (30/-) 4 Nie Nie
spec. Translatoryka
Język rosyjski dla służb mundurowych Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Korespondencja prywatna i urzędowa Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Warsztaty tłumaczeniowe I Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego II Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Literatura realizmu rosyjskiego Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego - Praca z tekstem: czytanie ze zrozumieniem Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Praktyczna nauka języka rosyjskiego III Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Egzamin (0/-) 9 Tak Nie
Proseminarium Seminarium (30/-) 4 Nie Nie

Przedmiot ogólnouczelniany lub na innym kierunku kształcenia

Wykład (30/-) 2 Nie Nie
spec. Biznes i turystyka
Język biznesu I Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Język rosyjski w branży turystycznej II Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przekład tekstów medialnych i reklamowych Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
spec. Translatoryka
Dokumenty w handlu zagranicznym Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Transport i komunikacja w języku rosyjskim Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Warsztaty tłumaczeniowe II Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego Konwersatorium (30/-) 4 Nie Nie
Literatura rosyjska od początku modernizmu do Wojny Ojczyźnianej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Praca z tekstem naukowym Seminarium (30/-) 3 Nie Nie
Praktyczna nauka języka rosyjskiego IV Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Egzamin (0/-) 8 Tak Nie
Seminarium licencjackie I Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
spec. Biznes i turystyka
Dokumentacja służbowa Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Język biznesu II Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Praktyka Praktyka (90/-) 3 Nie Nie
spec. Translatoryka
Praktyka Praktyka (90/-) 3 Nie Nie
Przekład tekstów medialnych i reklamowych Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Warsztaty tłumaczeniowe III Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Historia języka rosyjskiego Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Literatura rosyjska od okresu powojnia do końca XX wieku Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego - Konwersacja Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego - Pisanie Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego - Słuchanie Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Praktyczna nauka języka rosyjskiego V Konwersatorium (30/-) 4 Nie Nie
Seminarium licencjackie II Seminarium (30/-) 8 Nie Nie