SylabUZ

Literatura popularna i kreacje światów gier
pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2019/2020)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Groznawstwo Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Język jako archiwum kultury Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Język starożytny: łacina z elementami kultury antycznej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Nauki pomocnicze filologii polskiej Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Podręcznik narracyjnych gier fabularnych Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot humanistyczny: Mity i religie świata Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Wprowadzenie do studiów wyższych Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Przedmiot do wyboru
Przedmiot społeczny: Antropologia kulturowa Konwersatorium (30/-) 5 Nie Tak
Przedmiot społeczny: Psychologia społeczna Konwersatorium (30/-) 5 Nie Tak
Przedmiot społeczny: Wiedza o państwie Konwersatorium (30/-) 5 Nie Tak
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Eposy świata Wykład (30/-) 1 Nie Nie
Historia kultury i literatury popularnej do XIX wieku Wykład (30/-), Konwersatorium (30/-) 7 Tak Nie
Kultura języka polskiego Wykład (30/-), Konwersatorium (30/-) 4 Nie Nie
Podstawy retoryki Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Teoria i genologia literatury popularnej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Broker Informacji
Filozofia umysłu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Teoria informacji Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru
Przedmiot do wyboru: Komizm językowy dawniej i dziś Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Polski kalendarz świąteczny i obrzędowy Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Teatr radiowy i sceniczny w ujęciu krytycznym Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Pisanie Kreatywne
Teoria recepcji i oddziaływania tekstu literackiego Wykład (30/-) 1 Nie Nie
Wstęp do pisania kreatywnego Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Analiza cykli literackich Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Archaizacja języka gier Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Historia kultury i literatury popularnej - wiek XX i XXI Wykład (30/-), Konwersatorium (30/-) 7 Tak Nie
Proseminarium Seminarium (30/-) 4 Nie Nie
Twórcze użycie języka w grach Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Broker Informacji
Kognitywne przetwarzanie informacji Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Pozyskiwanie i opracowanie informacji Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Pisanie Kreatywne
Esej literacki Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Kreatywne pisanie reportażu literackiego Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Narratologia Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Kreacja bohatera - warsztaty Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Literatura i gry Wykłady + Konwersatoria (60/-) 7 Tak Nie
Struktura intrygi - teoria i praktyka Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Broker Informacji
Antropologiczne konteksty informacji Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Praca z użytkownikiem informacji Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Nie Nie
Przedmiot do wyboru
Pdw: Polska powieść XIX wieku Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Topografia w literaturze i w kulturze Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Fenomen mody w zwierciadle języka i kultury Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Kreacyjna moc języka Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Pisanie Kreatywne
Literaturoznawcze praktyki interpretacyjne Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Strategie kompozycyjne powieści XIX i XX w. Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Warsztaty pisania prozy Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza struktur gier Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Seminarium licencjackie I Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Techniki pisania scenariuszy/ tekst literacki jako podstawa scenariuszopisania Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Nie Nie
Teoria gier Wykład i ćwiczenia (30/-) 7 Nie Nie
Broker Informacji
Archiwizacja i bezpieczeństwo danych Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Dezinformacja w świecie współczesnym Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru
PDW: Elementy krytyki literacko-artystycznej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Językowy savoir-vivre w życiu publicznym Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Język pieśni i piosenek jako źródło wiedzy o kulturze Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Komunikacja międzynarodowa a język Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Pdw: Kreacja istot nadprzyrodzonych w literaturze i kulturze popularnej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Literatura/film - nowe technologie/Internet Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Sztuka dyskusji i debaty Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Sztuka interpretacji - teoria i metodologia Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Styl kluczem do sukcesu - sztuka komunikowania Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Pisanie Kreatywne
Schematy fabularne literatury popularnej Wykład (30/-) 1 Nie Nie
Teksty użytkowe Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Mechanika gier Wykład (30/-) 6 Nie Nie
Scenariusz gry - projekt grupowy Konwersatorium (30/-) 6 Nie Nie
Seminarium licencjackie II Seminarium (30/-) 8 Nie Nie
Wiedza o kulturze Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Zarządzanie projektem Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru
PDW: Historia wydarzeń medialnych w Polsce i na świecie w XX i XXI w Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Kulturowe aspekty wypowiedzi Jana Pawła II Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Prezenter radiowy Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Pdw:Literatura dla dzieci i młodziezy w edukacji polonistycznej Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Sztuka redagowania i moderowania tekstu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Warsztaty krytyczno-publicystyczne Konwersatorium (30/-) 3 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Kampanie społeczne - środki perswazji w mediach Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Płeć w języku Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Sprawność językowa Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Sztuka autoprezentacji Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak