SylabUZ

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2019/2020)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza dyskursu publicznego Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Kampanie PR Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Psychologia społeczna Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Rodzaje dziennikarstwa I (dziennikarstwo społeczne i obywatelskie) Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Seminarium magisterskie (I) Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Stylistyka praktyczna (teksty perswazyjne mówione i pisane) Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru
PdW II: Etyka wypowiedzi dziennikarskiej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
PdW II: Fotografia i dziennikarstwo Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
PDW I:Nazwy własne w mediach Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Kultura i media Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Podstawy badań medioznawczych Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 10 Tak Nie
Prawo autorskie Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Rodzaje dziennikarstwa II (dziennikarstwo śledcze i interwencyjne) Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Seminarium magisterskie (II) Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Literatura Popularna
Polska współczesna proza fantastyczna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Dziennikarstwo Internetowe
Komunikacja w internecie Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Projektowanie i obsługa stron WWW Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Przedmiot do wyboru
PdW III: Konflikt i mediacja w środowisku lokalnym Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
PdW III: Kreowanie wizerunku i zarządzanie wizerunkiem Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny Ćwiczenia (30/-) 2 Tak Nie
Film i teatr w dziennikarstwie Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Marketing i branding terytorialny Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Rodzaje dziennikarstwa III (dziennikarstwo sportowe) Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Seminarium magisterskie (III) Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Stosunki międzynarodowe Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Literatura Popularna
Imaginarium literatury popularnej Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Nie Nie
Dziennikarstwo Internetowe
Grafika komputerowa Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Język w internecie Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Przedmiot do wyboru
PDW: Aksjologiczny wymiar literatury Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Kresy w literaturze XIX i XX wieku Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Pdw:Powieść kryminalna XIX i XX wieku Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Rodzaje dziennikarstwa IV (dziennikarstwo ekonomiczno-prawne) Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Rodzaje dziennikarstwa V (dziennikarstwo specjalistyczne) Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Seminarium magisterskie (IV) Seminarium (30/-) 14 Nie Nie
Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Literatura Popularna
Struktury narracyjne literatury popularnej Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Nie Nie
Dziennikarstwo Internetowe
Teoria i praktyka hipertekstu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Warsztaty dziennikarstwa internetowego Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie